פורסם ביום 21 אוקטובר 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – ספטמבר 2019

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית