פורסם ביום 13 יוני 2018

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – מאי 2018הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית