פורסם ביום 13 יוני 2017

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – מאי 2017

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית