פורסם ביום 12 יולי 2018

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – יוני 2018הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית