פורסם ביום 27 מרץ 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון פברואר 2019הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית