פורסם ביום 31 מאי 2015
 במסגרת  

ירידה נוספת בהריסות ובעקירה הנלווית אליהן בשטח C ובירושלים המזרחית

 

כפר בדרום הר חברון בסיכון מוגבר להעברה בכפייה

מספר המבנים בבעלות פלסטינית שנהרסו או פורקו ונתפסו על ידי הרשויות הישראליות בגדה המערבית ירד בחודש מאי, זה החודש השני ברציפות. בסך הכול נבחרו להריסה 22 מבנים, והריסתם פגעה ב־267 בני אדם, אך לא גרמה לעקירה כלשהי.

18 מהמבנים שנפגעו היו ממוקמים בשטח C ושימשו לפרנסה, בהם שלושה בורות מים, שתי רשתות מים, חממה אחת ושישה מבנים מסחריים. מבין שמונת היישובים שנפגעו בשטח C, אחד הוא יישוב בדואים/רועים והאחרים הם כפרים. ארבעת המבנים הנותרים שנהרסו במאי היו בתים בבנייה בשכונות ראס אל־עמוד וסילוואן שבירושלים המזרחית.

ארבעה מהמבנים שנפגעו החודש הוקמו במימון תורמים בינלאומיים. בכפר חבלה (נפת קלקיליה), בשטח שבין גדר ההפרדה לקו הירוק, תפסו הרשויות הישראליות צינורות השקיייה באורך כולל של לפחות 3,000 מטר (נספרים כמבנה אחד) שנתרמו במקום צינורות ישנים ודולפים. בתקרית אחרת פורקו ונתפסו שתי רשתות מים במימון תורמים ששירתו חמישה משקי בית בקהילה הפלסטינית־בדואית ג׳פתליכ אבו אל־עג׳ג׳ שבבקעת הירדן. המבנה הרביעי היה גדר חקלאית באורך 800 מטר שהקיפה שטח אדמה בגודל 11 דונם, שנהרסה בכפר חוסאן (נפת בית לחם), הריסה שפגעה במשפחה בת שבע נפשות, בהן שלושה ילדים.

מפה: קהילת סוסיא המצויה בסכנת העברה בכפייה

בחודש מאי דחה בג״ץ הישראלי בקשה לצו ביניים שיקפיא את יישומם של צווי הריסה תלויים ועומדים בכפר סוסיא, בדרום נפת חברון, עד לפסיקה בעניין עתירתם של התושבים לשקול תכנון חלופי. נגד סך של 170 מבנים הממוקמים בשלמותם בשטח C בסוסיא, שכמעט מחציתם הוקמו במימון תורמים בינלאומיים, תלויים ועומדים צווי הריסה שניתן ליישם בכל רגע. לאחרונה הודיעו הרשויות הישראליות על כוונתן "להעביר" קהילה זו לאתר סמוך, ועוררו בכך חששות מפני העברה בכפייה.

מבנים במימון תורמים שקיבלו צווי הריסה / הפסקת עבודותבין ינואר למאי 2015 הרסו הרשויות הישראליות, או פירקו ותפסו בסך הכול 239 בתים ומבני מחיה פלסטיניים. נתון זה מייצג עלייה קלה (7%) לעומת התקופה המקבילה בשנת 2014. במספר בני האדם שנעקרו בשל הריסות ניכרה ירידה משמעותית (260 לעומת 629 בני אדם) משום שב־2015 הייתה נטייה להתמקד בהריסה של מבנים הקשורים במחיה ולא מבני מגורים. כבשנים קודמות, גם השנה בוצעו רוב ההריסות בשטח C של הגדה המערבית, בעיקר בנפת טובאס (86 מבנים), ואחריה בנפות יריחו (61), שכם (56) וירושלים (43). שליש מהמבנים שנפגעו השנה היו ממוקמים ב־11 קהילות רועים השוכנות בתוך שטחים סגורים לאימונים צבאיים, או "שטחי אש", או בקרבתם.

מבנים שנהרסו בגדה המערביתמאז תחילת 2015 הרסו הרשויות הישראליות או פינו 57 מבנים במימון תורמים, ירידה של 30% לעומת מבנים במימון תורמים שנבחרו לפירוק בתקופה המקבילה בשנת 2014 (81 מבנים). מצד שני, מאז תחילת 2015 הוצאו צווי הריסה, הפסקת עבודה או פינוי נגד לפחות מאה מבנים במימון תורמים ברחבי שטח C, כמעט 90% ממספר המבנים שנגדם הוצאו צווים דומים בכל שנת 2014 (113 מבנים).

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית