פורסם ביום 10 יוני 2012

חיים מפוצלים: סקירה כללית הומניטרית לשנת 2011 | מאי 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית