תרשים עוגה: מימון לתוכנית המענה ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש 2018 וממוצעים עולמיים למימון עבור תוכנית המענה ההומניטרי
מחוץ לתוכנית המענה ההומניטרי תועדו 30 מיליון דולר נוספים כמימון הומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש.

חוסר קריטי במימון מאיים על כל המענים ההומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש

המימון עבור פעילות הומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש הגיע השנה לשפל חסר תקדים. עד סוף יולי הושג מימון רק ל־24% מהכסף הנדרש למימוש תוכנית המענה ההומניטרית לשנת 2018 במלואה; רמת מימון זו נמוכה משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה בשמונה השנים האחרונות. באופן טיפוסי חלו במימון ההומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש תנודות בתגובה לשינויים משמעותיים בשטח, ותנודות אלה כללו עליות ראויות לציון בתרומות כספיות במענה על מעשי איבה פעילים בעזה. לאחר ההסלמה האחרונה במעשי האיבה ב־2014 פחת המימון ההומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש מדי שנה בשנה באופן הדרגתי, אף כי מובהק.

עד כה הובטחו לתוכנית המענה ההומניטרי 132 מיליון דולר מתוך 539.7 מיליון דולר הנדרשים למימושה. עד עתה, תרומותיהן הנדיבות של המדינות התורמות לקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש הגדילו גם את התקציב הכולל של הקרן ההומניטרית ל־19.9 מיליון דולר, ש־12.4 מיליון מתוכם כבר הוקצו והועברו לארגונים הומניטריים. ולמרות תרומות אלה דרוש עוד הרבה יותר כדי לאפשר פעולה הומניטרית יעילה. המימון פוחת, אף כי מספר בני האדם הנזקקים ואלה שנבחרו לקבלת סיוע הומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש נותר יציב למדי, ובשנה החולפת אף גדל.

אמנם, גם במקומות אחרים המימון לתוכניות המענה ההומניטרי נמוך לזמן זה של השנה, אך בשטח הפלסטיני הכבוש, המימון לתוכנית נמוך באופן משמעותי מהממוצע העולמי, העומד כעת על 36%.[i]

תרשים עוגה: מימון לתוכנית המענה ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש 2018 וממוצעים עולמיים למימון עבור תוכנית המענה ההומניטריהירידה השנה במימון עבור אונר״א, הגוף ההומניטרי הגדול ביותר הפועל בשטח הפלסטיני הכבוש, תרמה בלא ספק תרומה משמעותית לצניחה הכוללת במימון הומניטרי עבור השטח הפלסטיני הכבוש ב־2018. ב־23 ביולי נאמר בהודעה של הסוכנות כי הגרעון במימון בכל חמשת האזורים שבהם היא פועלת, העומד על 446 מיליון דולר, "צומצם ל־217 מיליון דולר – הישג כביר." ואף על פי כן, אונר״א עדיין שרויה במשבר עמוק, עם הפסקתן הקרבה ובאה של תוכניות "מזומן תמורת עבודה" ו"בריאות הנפש בקהילה" בגדה המערבית, ועצירת פעולתן של מרפאות ניידות בגדה המערבית החל מ־31 באוקטובר 2018. בעזה יהיה צורך לחולל שינויים בפעילויות בתחומים כגון בריאות הנפש, יצירת משרות ושירותי הגנה, בכדי לאפשר את המשך קיומן של תוכנית חלוקת החירום של מזון לכמעט מיליון פליטים והתערבויות כגון "מזומן תמורת עבודה".

טבלה: מימון לתוכנית המענה ההומניטרי לשט הפלסטיני הכבוש 2018 על פי כוח משימה ומיקום

במקביל למשבר הכספי חסר התקדים שעמו מתמודדת אונר״א, בשנת 2018 קיבלו כמעט כל הסוכנויות הכלולות בתוכנית המענה ההומניטרי פחות מימון מאשר בשנים קודמות.

המימון שאכן הובטח היה במחצית השנה הראשונה עורק חיים קריטי שסיפק מענה לתנאים המידרדרים בשטח הפלסטיני הכבוש, ובעזה במיוחד. עם זאת, ארגונים הומניטריים ממשיכים להתקשות לתת מענה לצרכים משום שהמימון הלא מספיק מגביל את יכולתם לפעול ולספק שירותים.

השלכות התת־מימון מורגשות בכל תחומי הפעולה של כוחות המשימה. בטבלה שלהלן מובאות דוגמאות מוחשיות להשלכות הללו בעזה ובגדה המערבית.

השלכות התת־מימון על פי כוח משימה

טבלה: השלכות התת־מימון על פי כוח משימה

[i] הנתונים מבוססים על מידע שתועד בשירות המעקב הפיננסי (FTS), נכון ל־20 ביולי 2018.