פורסם ביום 12 מאי 2020

משבר COVID-19: דוח מצב 8 (11-5 במאי 2020)

דגשים מרכזיים

 • 15 נדבקים חדשים ב־COVID-19; לא תועדו מקרי מוות חדשים.
 • עובדים פלסטינים בישראל יכוסו על ידי ביטוח רפואי בעקבות עתירה לבית המשפט.
 • מומנו 50% מתוכנית המענה הבין־סוכנותית המעודכנת ל־COVID-19. 

547 42,417 14,875 42 מיליון דולר
נדבקים דגימות נבדקו בני אדם בבידוד דרושים למימון תוכנית המענה הבין־סוכנותית

סקירה כללית

נכון ל־11 במאי אומתו כנדבקים ב־COVID-19 בשטח הפלסטיני הכבוש כ־547 פלסטינים, לרבות 172 בירושלים המזרחית,[1] 345 ביתר הגדה המערבית ו־20 ברצועת עזה. זהו גידול של 15 לעומת השבוע שעבר, בלא שתועדו מקרי מוות חדשים. מאז תחילת המגפה החלימו בסך הכול 382 נדבקים.

לדברי משרד הבריאות הפלסטיני, מאז תחילת המגפה נבדקו 42,417 דגימות מעבדה. כ־14,875 פלסטינים שוהים בבידוד בביתם או במתקנים ייעודיים, למטרות מעקב. מספרם המצטבר של פלסטינים ששהו בבידוד מאז פרוץ המגפה הוא 62,071.

משרד הבריאות והקהילה ההומניטרית ממשיכים לטפל בפערים הקריטיים באספקה, לרבות ערכות בדיקה, ציוד הגנה אישי, מנשמים וציוד ליחידות טיפול נמרץ. מצב החירום ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש, שהוכרז במקור ב־5 במרס, הוארך פעם נוספת עד לתחילת יוני. הן בגדה המערבית והן ברצועת עזה דווח על ירידה בנכונות הציבור לקיים את התקנות, וארגון הבריאות העולמי ממשיך לעודד בני אדם להקפיד על אמצעי הזהירות המומלצים, לרבות ריחוק פיזי ואמצעי היגיינה אישיים.

לאור ההשלכות השליליות של הסגר הממושך על הכלכלה הפלסטינית הסכימה ממשלת ישראל להעביר לרשות הפלסטינית 800 מיליון ש״ח, כמקדמה על חשבון ההכנסות ממס שישראל גובה עבור הרשות הפלסטינית. הכסף יועבר בארבעה תשלומים חודשיים החל מסוף מאי.

ב־11 במאי פרסם המתאם ההומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש, יחד עם הנציג המיוחד מטעם יוניסף וראש משרד האו״ם לזכויות האדם, הודעה משותפת בה הביעו חשש חמור לנוכח כליאתם המתמשכת של ילדים פלסטינים בידי הרשויות הישראליות, שבעטיה ילדים אלה מצויים בסיכון מוגבר להידבק ב־COVID-19. ההודעה קראה לשחרר לאלתר את כל הילדים הכלואים, לרבות ילדים פלסטינים, ולהקפיא הבאת עצירים חדשים למתקני מעצר.

הגדה המערבית

נמשך העוצר היומי מ־19:00 עד למחרת בבוקר שהרשות הפלסטינית הטילה מאז תחילת הרמדאן.

יש דיווחים לא מאומתים שייתכן כי הגבלות נוספות יוטלו לקראת חזרתם הצפויה לגדה המערבית של אלפי עובדים השוהים כרגע בישראל, לרגל עיד אל־פיטר, החג החותם את חודש הרמדאן, ב־23 במאי. בעקבות עתירה שהגישו שלושה ארגוני זכויות אדם ישראליים לבג״ץ הודיע פרקליט המדינה הישראלי ב־6 במאי כי על מעסיקים ישראליים לספק לעובדיהם הפלסטינים ביטוח רפואי שיאפשר להם לקבל טיפול במרפאות או בבתי חולים במקרה הצורך, וכן הסדרי לינה נאותים, כמצוין בתקנות החירום שפורסמו לא מכבר.

אנשי סגל של מרפאות ניידות יכלו לחדש באופן זמני את מתן השירותים לשלוש קהילות בדואיות פלסטיניות ב"אזור התפר" בנפת קלקיליה, שהושעו מאז תחילת אפריל. באזור קלקיליה, חקלאים פלסטינים שבבעלותם אדמה בשטח הסגור שבין גדר ההפרדה לקו הירוק ("מרחב התפר") הורשו שוב להגיע לאדמות אלה. ברם, הגישה בנפות ג׳נין וסלפית נותרה מוגבלת בשל הביטול המתמשך של היתרים ואי־פתיחתם מחדש של שערים חקלאיים.

בירושלים המזרחית, נדבקים ב־COVID-19 עדיין מטופלים בידי רשת בתי החולים בירושלים המזרחית ובתי חולים ישראליים. למרות התחייבויות של תורמים, רשת בתי החולים בירושלים המזרחית עדיין זקוקה לאספקה וציוד רפואיים כדי להיות מוכנה באופן מלא לקליטת נדבקים ב־COVID-19. גישתם של פלסטינים בעלי תעודות זהות פלסטיניות לבתי חולים בירושלים המזרחית עדיין מוגבלת מאוד, והיתרים ניתנים רק במקרי חירום ולמטופלים אונקולוגיים.

בנימוק של היעדר היתרי בנייה, הרשויות הישראליות הרסו מבנה נוסף הקשור למחיה ומצוי בבעלות פלסטינית בשטח C של הגדה המערבית. עלייה בשכיחות של אלימות מתנחלים במהלך המשבר ממשיכה להוות גורם חשש מרכזי, לנוכח מתקפות מתנחלים, השחתת כלי רכב ועצי זית פלסטיניים והכאת חקלאים פלסטינים במהלך התקופה הנסקרת.

רצועת עזה

במהלך התקופה הנסקרת אותרו בעזה שלושה נדבקים חדשים. נתון זה מביא את סך הנדבקים ב־COVID-19 ברצועה לעשרים, שישה מהם עדיין נושאים את הנגיף. מאז תחילת המגפה נלקחו בעזה כמעט 7,100 דגימות. מספרם של מרכזי הבידוד הפעילים פחת מאז השבוע שעבר מ־19 לשישה, ומספר השוהים בהם צנח מכ־1,800 ל־461. סגירתם של 23 מתוך 49 מרכזי הרפואה הראשונית, בשל העברת עובדים כדי לספק מענה לסוגיות הקשורות ב־COVID-19, ממשיכה לגרום לשיבושים במתן שירותי בריאות.

מעבר רפיח עם מצרים נותר סגור בשני הכיוונים. עם זאת, הרשויות המצריות הודיעו שבין 12 ל־14 במאי ייפתח המעבר בכיוון אחד, כדי לאפשר את חזרתם לעזה של 1,500 פלסטינים. אלה ישהו בבידוד למשך 21 יום. זו תהיה הפעם הראשונה שבה ייפתח המעבר מאז אמצע אפריל. אז, כ־1,600 בני אדם חזרו לעזה. בנוסף, עד 300 פלסטינים השוהים כעת בירדן צפויים לחזור בשלושת השבועות הבאים דרך גשר אלנבי, ולשוב לעזה דרך מעבר ארז. תנועת סחורות מישראל וממצרים נמשכה כבעבר, לרבות הכנסה פריטים מוגבלים ("דו־שימושיים") דרך מעבר כרם שלום שבשליטת ישראל.

תוכנית המענה הבין־סוכנותית

עד כה גויסו 21.2 מיליון דולר, שהם 50% מהסכום המבוקש עבור תוכנית המענה. כולל משאבים מחוץ לתוכנית המענה גויסו כמעט 38 מיליון דולר לתמיכה בפעילויות הקשורות במענה ל־COVID-19 בשטח הפלסטיני הכבוש.

חלק ניכר מהגידול במימון השבוע הוא הלוואה פנימית בסך 5 מיליון דולר שהשיגה תוכנית המזון העולמית. מטרת ההלוואה היא לספק את המשאבים הדרושים למתן מענה לרכיבי הביטחון התזונתי בתוכנית המענה ל־COVID-19, שטרם מומנו עד עתה. תרומה נוספת לתמיכה בביטחון תזונתי, בסך יותר מ־800 אלף דולר, ניתנה על ידי צרפת.

ארגונים לא ממשלתיים מקומיים ובינלאומיים הצליחו לגייס יותר מ־900 אלף דולר למימון הצרכים הכלולים בתוכנית המענה.

קנדה, המחלקה לסיוע הומניטרי ולהגנה אזרחית של האיחוד האירופי (ECHO) ואירלנד הגדילו עוד יותר את תרומותיהן. כן אישרה הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש שינויי ייעוד מסוימים עבור תמיכה במענה ל־COVID-19.

מימון שהתקבל עבור תוכנית המענה ל־COVID-19 בשטח הפלסטיני הכבוש (באמצעות תוכנית המענה הבין־סוכנותית ומחוץ לה)

כוח משימה הסכום הדרוש לתוכנית המענה באמצעות תוכנית המענה % תוכנית המענה שמומן מחוץ לתוכנית המענה סה״כ בדולרים
חינוך  1,203,000 806,000 67% 1,765,000 2,571,000
ביטחון תזונתי 11,781,726  6,414,328 54% 1,721,500 8,135,828
בריאות 19,106,615  9,491,500  50%  9,563,147  19,054,647 
בריאות  951,000  373,000 39%   373,000
מחסה ופריטים שאינם מזון  3,342,551  1,250,000 37%  2,698,500  3,948,500
מים, תברואה והיגיינה  6,055,240  2,833,579 47% 999,020 3,832,599
סה״כ כולל 42,440,132 21,168,965 50% 16,747,167 37,916,132

מימון שהתקבל עבור תוכנית המענה ל־COVID-19 על פי תורם

תורם באמצעות תוכנית המענה מחוץ לתוכנית המענה סה״כ בדולרים
הסוכנות הספרדית לפיתוח ושיתוף פעולה בינלאומיים (AECID) 37,655   37,655
אוסטריה    229,564  229,564* 
קנדה 1,772,000 106,050 1,878,050
קרן החירום ההומניטרית 300,000   300,000
המחלקה הבריטית לפיתוח בינלאומי (DFID) 1,120,000   1,120,000
המחלקה לסיוע הומניטרי ולהגנה אזרחית של האיחוד האירופי (ECHO) 1,638,760 6,305,000* 7,943,760
Education Cannot Wait 555,000 1,550,000 2,105,000
צרפת 827,815   827,815
אירלנד (Irish Aid) 235,200   235,200
Islamic Relief Worldwide 91,400   91,400
הסוכנות האיטלקית לפיתוח ושיתוף פעולה 150,340 10,970 161,310
איטליה (IADC)   35,000 35,000
כווית  747,500  8,252,500 9,000,000
NCA HQ, DCA  71,035   71,035
נורבגיה 70,000 91,083 161,083
Nous Cims 54,310   54,310
הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש 6,604,758   6,604,758
אוקספם 60,000   60,000 
PHG   7,000 7,000
גיוס מימון בסקטור הפרטי 386,786   386,786
הסהר האדום הקטארי   10,000 10,000
Secours Islamique France 79,407   79,407
Start Network / Start Fund - COVID-19 100,000   100,000
סוכנות הפיתוח השבדית הבינלאומית (SIDA) 500,000   500,000
אונסק״ו   150,000  150,000
יוניסף 627,000   627,000
תוכנית המזון העולמית (הלוואה מהמטה) 5,000,000   5,000,000
ארגון הבריאות העולמי 140,000   140,000
סה״כ 21,168,965  16,747,167  37,916,132

*הייחוס לתוכנית המענה הבין־סוכנותית ל־COVID-19 בתהליך אימות.

תיאום

כוח המשימה הבין־סוכנותי לענייני COVID-19, בהנהגת המתאם ההומניטרי/התושב, וכן קבוצת התיאום של כוחות המשימה ממשיכים לקיים ישיבות סדירות כדי לעקוב אחר היישום של תוכנית המענה הבין־סוכנותית. בנוסף, המתאם ההומניטרי/התושב מיידע את הרשויות הפלסטיניות בדבר נסיעות חיוניות הדרושות לאנשי סגל הומניטרי ועובדי פיתוח במהלך תקופה זו, שבה הגבלות התנועה מוגברות, ובה בעת מיישם את כל נהלי הפעולה הסטנדרטיים שאומצו קודם לכן. במקרה הצורך מתקיים גם תיאום עם הרשויות הישראליות כדי להבטיח תנועה בטוחה של אנשי סגל.

כחלק מתוכנית תקשורת הסיכונים ומעורבות הקהילה, כמעט 40 ארגונים שותפים מחלקים חומרי הסברה במטרה להבטיח כי לציבור תהיה גישה למידע נרחב על האופנים בהם ניתן למנוע את התפשטות COVID-19. כן מפרסם ארגון הבריאות העולמי הנחיות לרשויות אזרחיות ודתיות בדבר נהגים דתיים מסורתיים שנהוג לקיים במהלך הרמדאן, לאור המגפה הנוכחית.

ארגון יוניסף מוביל גם את מאמצי התיאום והריכוז של רכישת אספקה וציוד רפואיים. בנוסף על כך, תוכנית המזון העולמית הקימה קבוצת עבודה לוגיסטית לתמיכה בארגונים שותפים הומניטריים במתן שרשרות אספקה מרכזיות, כדי לצמצם כפילויות ולהגדיל את היעילות התמחירית. השירותים הלוגיסטיים יינתנו באוויר ובים דרך נמל התעופה בן גוריון ונמל אשדוד.

התפתחויות, גורמי חשש וסטטוס מימון על פי כוח משימה

בריאות

19,106,615 דולר 9,492,052 דולר 50% 9,563,147 דולר 19,054,647 דולר
המימון הדרוש באמצעות תוכנית המענה מתוכנית המענה מומנו מחוץ לתוכנית המענה סך המימון שהתקבל
 •  יותר מ־107,500 בני אדם הפיקו תועלת מהפעילויות שארגונים שותפים לכוח המשימה לענייני בריאות ביצעו במהלך התקופה הנסקרת. מסרים הקשורים ל־COVID-19 הגיעו לכמעט 40 אלף בני אדם. מאז תחילת המשבר חילקו ארגונים שותפים יותר מ־75 אלף ערכות מלאות של ציוד הגנה אישי ברחבי השטח הכבוש (לרבות יותר מ־20% ברצועת עזה), כ־7,000 ערכות בדיקה ומכשיר PCR לרצועת עזה.
 • בדידות, דיכאון, שימוש בסמים ופגיעה עצמית או התנהגות אובדנית בהקשר של המגפה ממשיכים לעורר חשש. המימון המוגבל פוגע ביכולת להרחיב את פעילויות התמיכה הנפשת והפסיכו־חברתית. בשבוע אחד הגיעה התוכנית העזתית לבריאות הנפש בקהילה ל־5,000 נזקקים, בעוד שספקים שירותים מרכזיים אחרים, כגון אונר״א וסאווה, הגבירו את מאמציהם לתת מענה בתחום התמיכה הנפשית והפסיכו־חברתית.
 • כוח המשימה לענייני בריאות קורא לכל בעלי העניין הרלבנטיים לחדש ו/או להמשיך מתן שירותי בריאות חיוניים. חשיבות מיוחדת נודעה לשירותי רפואה ראשוניים, לרבות בהפעלת מרפאות ניידות; שירותי רפואת מין, פריון ושירותי רפואה לאימהות; שירותים קריטיים באשפוז, לרבות טיפולי דיאליזה; שירותי טראומה לפצועים; שירותים לבעלי מוגבלויות; מתן תרופות ואספקה לטיפול במחלות כרוניות מתמשכות; וניתוחים שיש לבצע תוך זמן קצוב. תמיכה בספקים מרכזיים, לרבות אונר״א וארגונים מקומיים לא ממשלתיים, חיונית לשם כך.
 • אנשי סגל של האגודה הפלסטינית לסיוע רפואי קיבלו באופן זמני היתרי גישה לשלוש קהילות בדואיות הממוקמות בשטח הסגור שבין גדר ההפרדה בגדה המערבית לקו הירוק ("מרחב התפר"). לקהילות אלה, שבהן מתגוררים כ־500 בני אדם, לא הייתה מאז תחילת אפריל גישה לשירותי רפואה ראשונית בסיסיים, מאחר שגישתה של האגודה הפלסטינית לסיוע רפואי נשללה והיא לא יכלה להפעיל את המרפאות הניידות שלה באזור.
 • למרות התחייבויות לתרומות, רשת בתי החולים בירושלים המזרחית עדיין זקוקה לציוד ואספקה רפואיים כדי להיות מוכנה באופן מלא לקלוט נדבקים ב־COVID-19. כן זקוקה ירושלים המזרחית להגברת תקשורת סיכונים ומעורבות קהילה, במיוחד עבור קהילות הממוקמות מעבר ל גדר ההפרדה (כפר עקב ומחנה הפליטים שועפאט), העיר העתיקה ושכונת סילוואן

הגנה

951,000 דולר 373,000 דולר 39%   373,000 דולר
המימון הדרוש באמצעות תוכנית המענה מתוכנית המענה מומנו מחוץ לתוכנית המענה סך המימון שהתקבל
 • מספר המקרים המדווחים של אלימות מבוססת־מגדר פחת מאז תחילת חודש הרמדאן, לעומת השבועות הקודמים. ניתן לייחס זאת להקלות בהגבלות התנועה, שהפחיתו את רמות הדחק שעימן מתמודדות משפחות פגיעות. עם זאת, אפשר שהירידה בנתונים מושפעת גם מדיווח חסר במהלך חודש הרמדאן. חששות בדבר נשים הנמנעות מלדווח על אלימות במשפחה מחשש להטלת סטיגמה נותרים בעינם.
 • ארגונים שותפים המטפלים באלימות מבוססת־מגדר זקוקים להכשרה לבניית מסוגלות, כדי לקדם מתן שירותים איכותיים מרחוק כגון קווי חירום, ייעוץ טלפוני ומערכות מקוונות.
 • מקלטי נשים בגדה המערבית המנוהלים על ידי ארגונים לא ממשלתיים המשיכו לפעול בקיבולת מוגבלת ומדווחים על קושי לקלוט מטופלות חדשות. המקלטים מתמודדים עם קושי לבצע בדיקות מוקדמות ולספק הסדרי לינה לנשים הנדרש לשהות 14 יום בבידוד.
 • ארגונים שותפים דיווחו על שבעה מקרים של מתבגרים שאיימו להתאבד בהקשר של מתיחות ואלימות במשפחה על רקע COVID-19. לכל הפונים ניתן ייעוץ חירום וכולם הופנו בדחיפות לתמיכה ולניהול טיפול

חינוך

1,203,000 דולר 806,000 דולר 67% 1,765,000 דולר 2,571,000 דולר
המימון הדרוש באמצעות תוכנית המענה מתוכנית המענה מומנו מחוץ לתוכנית המענה סך המימון שהתקבל
 • ארגונים שותפים לכוח המשימה לענייני חינוך עובדים עם משרד החינוך כדי להבטיח שתלמידים שיעמדו בבחינות הבגרות בסיום כיתה י"ב (תווג׳יהי) יזכו להגנה. מ־30 במאי ואילך ייגשו לבחינות כ־78 אלף תלמידים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש; 44,500 בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, ו־33,500 ברצועת עזה. יוניסף יספק ערכות היגיינה וניקוי לשימוש בכל מרכזי הבחינות, ויתמוך בהדפסה והפצה של חומרי הסברה בנושאי זיהום, הגנה ופיקוח.
 • ארגונים שותפים לכוח המשימה ימשיכו לספק תמיכה נפשית ופסיכו־חברתית לתלמידים, הורים ומורים. כוח המשימה לתמיכה נפשית ופסיכו־חברתית, התומך במשרד החינוך במשך משבר COVID-19, ממשיך לספק שירותים מרחוק ובמקביל בונה את יכולתם של יועצי משרד החינוך. תשומת לב מיוחדת הוקדשה לילדים במרכזי בידוד ברצועת עזה, שקיבלו פגישות טיפוליות, ערכות תמיכה פסיכו־חברתית וחומרי כתיבה.
 • כוח המשימה לענייני חינוך, יחד עם משרד החינוך והתורמים לו, מפתח תוכנית מסגרת לפתיחה מחדש של בתי הספר. התוכנית תושתת על הנחיות יוניסף, אונסק״ו והבנק העולמי לפתיחה מחדש של בתי ספר. תוכנית המסגרת תשאף לזהות ילדים בסכנת נשירה מהלימודים; תשכנע הורים להעניק קדימות להחזרתם ללימודים; תכין מורים כדי לסייע לילדים אלה להשלים פערים בלימודים; ותיישם התאמות במערכת החינוך כך שתוכל להתמודד עם הסביבה החדשה

מחסה

3,342,551 דולר 1,250,007 דולר 37% 2,698,500 דולר 3,948,507 דולר
המימון הדרוש באמצעות תוכנית המענה מתוכנית המענה מומנו מחוץ לתוכנית המענה סך המימון שהתקבל
 • מספר בני האדם במתקני בידוד ברצועת עזה צפוי לגדול עם פתיחתו מחדש של מעבר רפיח, השבוע. נכון ל־11 במאי שהו בתשעה מתקני בידוד ברצועת עזה 461 בני אדם, בנוסף על מאתיים אנשי סגל. מעבר רפיח אמור להיפתח ב־12 במאי למשך שלושה ימים, ולדברי המשרד לפיתוח חברתי בשלושה ימים אלה צפויים עד 1,500 בני אדם לחזור לרצועת עזה. החוזרים יישלחו למתקני בידוד ויזדקקו לפריטים שאינם מזון ולחומרי ניקוי.
 • אנשי סגל פלסטינים במתקני מיון שהוקמו ליד המחסומים החולשים על התנועה בין הגדה המערבית לישראל אינם מצוידים בציוד הגנה אישי, חומרי ניקוי ומדחומים. רבים מהמתקנים מנוהלים על ידי אנשי סגל מעיריות סמוכות. הפריטים החסרים דרושים כדי לאפשר לערוך בבטחה בדיקה ראשונית ורישום של העובדים המועסקים בישראל. 
 • בני אדם השוהים בבידוד ביתי, לרבות עובדים פלסטינים שחזרו מישראל, זקוקים לפריטים שאינם מזון, חומרי ניקוי ומידע על ההתנהגות הנאותה בתקופת הבידוד. 

מים, תברואה והיגיינה

6,055,240 דולר 2,833,579 דולר 47% 999,020 דולר 3,832,599 דולר
המימון הדרוש באמצעות תוכנית המענה מתוכנית המענה מומנו מחוץ לתוכנית המענה סך המימון שהתקבל
 • אומדן שערך ארגון לא ממשלתי מצא כי ליותר ממחצית השכונות בירושלים המזרחית אין יכולת לקיים מבצעי ניקוי וחיטוי במתקנים ציבוריים.
 • קהילות בדואים ורועים בנפת ירושלים מדווחות על מחסור בג׳ל לחיטוי ידיים, מסכות וכפפות.
 • מרכזי בידוד בגדה המערבית מתמודדים עם מחסור במים ובאמצעי תברואה והיגיינה. קבוצת התיאום של כוחות המשימה אומדת זמינות משאבים לעומת דרישות אפשריות, בעודה ממתינה להנחיות הרשות הפלסטינית / משרד הבריאות.
 • חברות שירותי מים ותברואה מתמודדות עם אתגרים בשימור השירותים בשל הירידה בגביית תשלומים. ארגונים שותפים בתחום המים, התברואה וההיגיינה ורשות המים הפלסטינית אומדים את צורכיהם של מוסדות אלה.
 • ארגונים שותפים בתחום המים, התברואה וההיגיינה הגיעו מאז תחילתו של משבר COVID-19 לכ־52 אלף בני אדם. ההתערבויות כללו מתן של: כ־8,500 בקבוקי מים במתקני בידוד ברצועת עזה; 7,000 ערכות היגיינה ברצועת עזה; חומרי הסברה למשפחות חלשות ופגיעות בשכונות בירושלים המזרחית מעברה השני של גדר ההפרדה; חומרי חיטוי וניקוי לעיריית עזה ולחמישה מקלטים קהילתיים בגדה המערבית; ושירותי שאיבה של 22 בורות ספיגה ומכלים ספטיים ברצועת עזה

ביטחון תזונתי

11,781,726 דולר 6,414,328 דולר 54% 1,721,500 דולר 8,135,838 דולר
המימון הדרוש באמצעות תוכנית המענה מתוכנית המענה מומנו מחוץ לתוכנית המענה סך המימון שהתקבל
 • העלייה החדה באלימות מתנחלים פוגעת במחייתן של משפחות פגיעות מלכתחילה באזורים שונים בגדה המערבית. מאז תחילת מצב החירום גברו המתקפות, למרות הגבלות התנועה, הסגר והריחוק החברתי. המתקפות כללו מכות, הצתת כלי רכב פלסטיניים, גניבת בעלי חיים והשחתת עצי פרי.
 • מגדלי דובדבנים בגדה המערבית סובלים מהקפאת הייצוא. חקלאים מייצרים כאלף טונה דובדבנים בשנה, מתוכן מיועדות 150-200 טונה לייצוא לישראל והיתר לירדן. מחיר הדובדבנים צנח ל־7-6 ש״ח לקילו, לעומת 20-18 ש״ח בשנה שעברה, וההפסדים צפויים להגיע ליותר מ־2 מיליון ש״ח.
 • ירידה בביקוש לפריטי מזון קמעונאיים. מאז פרוץ משבר COVID-19 ירד נפח מכירות המזון הקמעונאיות הן בגדה המערבית והן ברצועת עזה. גדל מספר הלקוחות המבקשים לקנות מזון בהקפה.
 • מגדלי העופות זקוקים לתמיכה. מגדלי עופות למאכל שנפגעו ממשבר המספוא ברצועת עזה זקוקים לתמיכה נוספת. יותר מאלף מגדלים בנפות עזה קיבלו שני טונה מספוא כחלק מהסיוע שהרשויות בפועל בעזה סיפקו במענה על מגפת COVID-19. צופים כי בשבועות הבאים תתחיל התמיכה בענפים אחרים במשק

למידע נוסף, לרבות רשימה מפורטת של פעילויות על פי כוח משימה הן בעזה והן בגדה המערבית, ולמפה מפורטת של מרכזי הבידוד, אנא בקרו בדף COVID-19 באתר האינטרנט של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים. לאתר של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים:


[1] בירושלים המזרחית, COVID-19 מטופל על ידי הרשויות הישראליות.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית