משבר COVID-19: דוח מצב 2 (31-24 במרס 2020)

דגשים מרכזיים

 • מקרה ראשון של מוות מ־COVID-19 בשטח הפלסטיני הכבוש תועד בגדה המערבית ב־25 במרס.
 • הגבלות חברתיות והגבלות תנועה נוספות הוחלו בגדה המערבית וברצועת עזה.
 • ארגון הגג של גופי הסיוע בשטח הפלסטיני הכבוש מגייס 34 מיליון דולר למניעת התפשטות נוספת של הנגיף בשטח הפלסטיני הכבוש באמצעות תוכנית מענה שהשיק.

117 1,750 12,342 34 מיליון דולר
נדבקים מאומתים בני אדם במרכזי בידוד בני אדם בבידוד דרושים למימון תוכנית המענה הבין־סוכנותית

סקירת מצב כללית

נכון ל־30 במרס אומתו 117 פלסטינים כאנשים שנדבקו בנגיף COVID-19: 107 בגדה המערבית (למעט פלסטינים מירושלים המזרחית) ועשרה ברצועת עזה. ב־25 במרס מתה בפעם הראשונה אישה מהנגיף בגדה המערבית. רוב הנדבקים אינם מציגים תסמינים קריטיים, ו־18 בני אדם החלימו. אמנם, מועטים עדיין האנשים שאותרו בשטח הפלסטיני הכבוש כמי שנדבקו בנגיף, אך ייתכן שמספרם הנמוך משקף יכולת בדיקה מוגבלת. מתבצע איתור של כל מי שהנדבקים המאומתים באו עימם במגע.

יכולתה של מערכת הבריאות הפלסטינית להתמודד עם גידול צפוי במספר המטופלים עדיין נפגעת מאתגרים וחוסרים קריטיים הקיימים זה זמן רב, במיוחד ברצועת עזה. כבמקומות אחרים, הקבוצות הפגיעות ביותר העלולות להזדקק לטיפול נמרץ רפואי הן קשישים ומי שסובלים ממחלות רקע, כגון יתר לחץ דם, מחלות ריאה, אי־ספיקת כליות, מחלות לב ועורקים וסוכרת. בני אדם הגרים במחנות פליטים ואזורים אחרים, עניים ומאוכלסים בצפיפות, ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש חשופים יותר להידבקות בשל צפיפות־יתר ותנאי תברואה ירודים.

הפריטים הדרושים בדחיפות הרבה ביותר כדי להכיל את התפשטות COVID-19, ואינם זמינים בכמות מספקת, כוללים: ערכות ציוד הגנה אישי ופריטים חיוניים אחרים למניעת הדבקה; ציוד, פריטים חד־פעמיים ותרופות לטיפול במצוקה נשימתית; מנשמים, מכשירי ניטור־לב, עגלות חירום ומכשירי רנטגן ניידים; וציוד לבדיקות COVID-19. בתי חולים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש מתמודדים גם עם מחסור בסגל מומחה ביחידות לטיפול נמרץ.

סגירת בתי הספר, ההגבלות על גישה למקומות עבודה והבידוד והעוצר שהוטלו צפויים להגביר את המצוקה הנפשית והפסיכו־חברתית, במיוחד בקרב ילדים, וכן מעשי אלימות המבוססים על מגדר, דווקא כאשר השירותים הסוציאליים המטפלים במצוקות מסוג זה צומצמו באופן בחדות. ככל שההגבלות החמורות על הפעילות החברתית והכלכלית נמשכות, ההשלכות של שיבושים ארוכי־טווח מעוררות חשש כבד, במיוחד לנוכח הצב ההומניטרי הרעוע מלכתחילה בעזה.

הגדה המערבית

ב־22 במרס הטילה הרשות הפלסטינית על הגדה המערבית עוצר למשך 14 יום, שבמסגרתו מחויבים האנשים להישאר בבתיהם, למעט לצורך הצטיידות במזון ותרופות, או במקרי חירום. עם מותה של אישה בת 66 בבִּידוּ, ב־25 במרס, הכריז מושל נפת ירושלים על סגר מלא ביישוב זה, ולאחר מכן על סגר תנועה מלא בכל הכפרים בצפון־מערב נפת ירושלים.

עם איתורם של שלושה נדבקים בחברון, ב־29 במרס, חסמה הרשות הפלסטינית את כל דרכי הגישה אל העיר וממנה, למעט אחת המשמשת להכנסת מזון ומוצרי צריכה. העיר חולקה גיאוגרפית באמצעות חסמי דרכים כדי למנוע תנועה בין שכונות, וחנויות המזון נפתחות רק בשעות שנקבעו מראש.

בכל רחבי הגדה המערבית הרשות הפלסטינית מטילה הגבלות תנועה מחמירות והולכות, לרבות מכשולים בכמה כבישים ראשיים וכניסות לכפרים. גישתם של חקלאים פלסטינים לאדמותיהם ב"מרחב התפר", השטח שבין גדר ההפרדה לבין הקו הירוק, ובמיוחד בצפון הגדה המערבית, כפופה גם היא להגבלות חמורות, כיוון שישראל הקפיאה את מרבית ההיתרים הקיימים.

ב־24 במרס הודיעו הרשויות הפלסטיניות כי על כל העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל לחזור אל הגדה המערבית; לא ברור באיזה היקף הוראה זו אכן מיושמת, משום שענף הבניין בישראל, שבו מועסקים רוב העובדים, עדיין פעיל. העובדים החוזרים הצטוו להישאר בבידוד ביתי למשך שבועיים, אלא שלמרות מעקב כלשהו שמנהלת הרשות הפלסטינית, לא כולם חזרו דרך מעברים רשמיים, כך שאין דרך להבטיח שימלאו אחר ההוראות להישאר בבידוד בית.

גישתם של מטופלים שהופנו לטיפול בבתי חולים בירושלים המזרחית ובישראל הוגבלה למקרי חירום ולמטופלים אונקולוגיים. רשת בתי החולים בירושלים המזרחית הודיעה כי כל ששת המתקנים שלה מתכוננים לקבל מקרי COVID-19 שיזדקקו לטיפול קליני, אף שהם ממשיכים לסבול מתת־מימון כרוני הפוגע במתן תרופות וטיפול. בירושלים המזרחית יש מספר לא מאומת של פלסטינים שנדבקו ב־COVID-19, בנוסף על המספר הכולל ביתר הגדה המערבית.

רצועת עזה

מאז 15 במרס נשלחו כל הנוסעים המגיעים לעזה ממצרים ומישראל לבידוד למשך 14 יום. יותר מ־1,760 בני אדם מוחזקים בבידוד ב־25 אתרים ייעודיים, לרבות מרכז הבידוד במעבר רפיח, מתקני בריאות, בתי ספר ומלונות. בידוד הבית המחייב (שהוחל לפני ההוראה מ־15 במרס) הסתיים בחלוף שבועיים. ב־30 במרס, לאור היעדר המשאבים לבדיקות, האריכו הרשויות את תקופת בידוד החובה לשוהים באתרי הבידוד מ־14 ל־21 יום. במאמץ להתמודד עם המשבר הוקפאו כל הניתוחים שאינם ניתוחי חירום, ושירותי הרפואה הראשונית מוגבלים ל־14 מרכזים המספקים שירותים חיוניים בלבד. ההגבלות הוחמרו בהדרגה וכוללות סגירה של שווקים שבועיים ואיסור על התכנסויות פומביות, לרבות חתונות, הלוויות ותפילות בכל המסגדים והכנסיות.
גישתם של פלסטינים מעזה לעולם החיצון דרך שני מעברי הנוסעים, עם ישראל ומצרים, מוגבלת מאוד. מעבר ארז שבשליטת ישראל נסגר ברובו מאז 12 במרס בפני מרבית בעלי ההיתרים, בהם 5,000 עובדים וסוחרים המחזיקים בהיתרים. כמו בגדה המערבית, יציאת מטופלים הוגבלה למקרי חירום ולמטופלים אונקולוגיים. מאז 15 במרס עצרו הרשויות המצריות את היציאה למצרים דרך מעבר רפיח; ומועדי הפתיחה של מעבר רפיח לצורך כניסה לעזה אינם סדירים ואינם ניתנים לחיזוי. על פי הערכות, נכון לעכשיו ממתינים 400 פלסטינים מעזה במצרים עד שיורשו לחזור לעזה.
תנועות סחורות מישראל ומצרים נמשכה כבעבר, לרבות הכנסת פריטים מוגבלים ("דו־שימושיים") דרך מעבר כרם שלום שבשליטת ישראל. ממשלת ישראל הציעה לזרז מתן אישורים לפריטים הדרושים בהקשר של המענה לנגיף. בניסיון להפחית ככל הניתן התכנסויות פומביות ולמנוע הדבקה בוטלו ההפגנות שתוכננו ל־30 במרס לציון "יום האדמה" ויום השנה השני ל"צעדת השיבה הגדולה".

תוכנית המענה הבין־סוכנותית: סטטוס מימון

ב־27 במרס פרסם ארגון הגג של גופי הסיוע בשטח הפלסטיני הכבוש תוכנית מענה בין־סוכנותית מתוקנת לנגיף COVID-19 לשלושת החודשים הקרובים. התוכנית מחייבת לגייס 34 מיליון דולר למניעת התפשטות נוספת של הנגיף בשטח הפלסטיני הכבוש; למתן טיפול נאות למטופלים ולמשפחותיהם; ולמיתון ההשלכות הקשות ביותר של המגפה. המסמך מהווה הרחבה של התוכנית הראשונית שכוח המשימה לענייני בריאות השיק ב־14 במרס, והוא משקף תיאום מלא עם תוכנית המענה הלאומית של הרשות הפלסטינית לנגיף, שמשרד ראש הממשלה הפלסטיני השיק ב־26 במרס.

תורם כמות בדולרים סטטוס הגורם המקבל
הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש

 1,000,000

התקבל ארגון הבריאות העולמי
הממלכה המאוחדת (המחלקה הבריטית לפיתוח בינלאומי)

500,000

התקבל יוניסף
הממלכה המאוחדת (המחלקה הבריטית לפיתוח בינלאומי) 500,000 התקבל ארגון הבריאות העולמי
אירלנד 138,000 התקבל אוקספם
ארגון הבריאות העולמי (מטה) 120,000 התקבל ארגון הבריאות העולמי
יוניסף 367,000 יועד מחדש יוניסף
אוקספם 61,000 יועד מחדש אוקספם
קרן מענה החירום המרכזית 300,000 התקבל קרן האו״ם לאוכלוסין
Education Cannot Wait – כמה תורמים   אושר יוניסף, אונר״א
הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש 4,800,000 הקצאה מחדש מתוכננת ייקבע בהמשך
סה״כ   8,557,000     

 

עד כה הושג 24% מהמימון הנדרש לתוכנית המענה של ארגון הגג של גופי הסיוע, לרבות הקצאה ממשמשת ובאה של 4.8 מיליון דולר מקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, בעקבות שינוי בייעוד של ההקצאה הסטנדרטית הראשונה של הקרן ההומניטרית.

בנוסף, אונר״א השיקה פניית בזק נפרדת במאמץ לגייס 14 מיליון דולר למימון התערבויות הקשורות בנגיף COVID-19 בחמשת אזורי הפעולה שלה, גם היא ל־90 הימים הקרובים.

תיאום

נמשך שיתוף הפעולה ההדוק שנצפה מאז תחילת המשבר בין הרשויות הפלסטינית והישראלית. הרשויות הישראליות אפשרו לרשות הפלסטינית לייבא 10,000 ערכות בדיקה. ב־25 במרס ערך משרד הבריאות הישראלי הכשרה לעובדי חירום בבית החולים אל־מוקאסד שבירושלים המזרחית, לקראת ההמרה וההכנה של בית החולים לקבלת אנשים עם COVID-19.כוח המשימה הבין־סוכנותי לענייני COVID-19, בהנהגת המתאם ההומניטרי/התושב, וכן קבוצת התיאום של כוחות המשימה (ICCG) ממשיכים לקיים ישיבות סדירות כדי לעקוב אחר היישום של תוכנית המענה הבין־סוכנותית.

 • כחלק מתוכנית המענה הבין־סוכנותית, יוניסף וארגון הבריאות העולמי, בתמיכת קבוצת העבודה לענייני קידום מדיניות של ארגון הגג של גופי הסיוע וקבוצת התקשורת של האו״ם, השיקו תוכנית תקשורת סיכונים ומעורבות קהילה. התוכנית מבקשת נועדה לתמוך במאמצי הממשלה להרחיב ולהעצים את תהודת המסרים המועברים לציבור בתחום הבריאות ולטפל במידע כוזב ברשתות החברתיות השונות, והקימה לשם כך אתר אינטרנט ייעודי.
 • ארגון יוניסף קיבל על עצמו גם להנהיג את מאמצי התיאום והריכוז של קניית אספקה וציוד רפואיים. בנוסף על כך, תוכנית המזון העולמית מתאמת מתן תמיכה לוגיסטית למענה.

המתאם ההומניטרי/התושב מיידע גם את הרשויות הפלסטיניות בדבר תנועות חיוניות הדרושות לאנשי סגל הומניטרי ועובדי פיתוח במהלך תקופה זו שבה הגבלות התנועה מוגברות, ובה בעת נוקט את כל נהלי הפעולה הסטנדרטיים שאומצו קודם לכן. במקרה הצורך מתקיים גם תיאום עם הרשויות הישראליות כדי להבטיח תנועה בטוחה של אנשי סגל.

צרכים ופעילויות בקדימות על פי כוח משימה

בריאות ותזונה

כפי שנקבע בתוכנית המענה של ארגון הגג של גופי הסיוע. היעדים העיקריים של המענה של כוח המשימה לענייני בריאות הם לעצור התפשטות נוספת של COVID-19 בשטח הפלסטיני הכבוש, למתן את השלכות הנגיף, ולספק טיפול רפואי נאות למטופלים הנפגעים, וזאת באמצעות פעולות אלה:

איתור מקרים, ניטור מגעים, מניעה ופיקוח

 • ארגון הבריאות העולמי ממשך לספק למשרד הבריאות הנחיה טכנית, ומכשיר חמישים עובדי רפואה של צוותי המענה המהיר האחראים לנטר מגעים בשבוע האחרון. ההיקף של ניטור המגעים הורחב גם על ידי ארגונים שותפים לא ממשלתיים, לרבות אונר״א.
 • ארגון הבריאות העולמי מספק הדרכה טכנית להרחבת הפיקוח, וגם משרד הבריאות וגם אונר״א מגבירים את הפיקוח והמעקב.

בדיקות מעבדה של מי שחושדים כי נדבקו ושל מטופלים באמצעות פיקוח על מחלות בדרכי הנשימה

 • ארגון הבריאות סיפק ערכות שיספיקו על פי הערכות ל־5,760 בדיקות COVID-19, עם מטושים לאיסוף דגימות וציוד מעבדה נוסף. השבוע סופקו שלושים ערכות בדיקה, שמוערך כי יספיקו ל־2,880 בני אדם, וכן הוזמנו ערכות בדיקה וציוד מעבדה נוספים.

ניהול מקרים

כדי לתמוך בהרחבה של יכולת ניהול המקרים, ארגונים שותפים בתחום הבריאות פועלים לתמוך במשרד הבריאות הן בעזה והן בגדה המערבית.

 • יוניסף רוכש 25 מיטות הנשמה ו־15 מחוללי חמצן.
 •  אונר״א הקימה מערכת מיון ראשוני במרפאות רפואה ראשונית, שבמסגרתה מטופלים בני אדם ב־17 בתי ספר שהוקצו לכך, וכן הקימה אוהלים במקומות מסוימים בכדי להפריד את מי שחושדים כי נדבקו.
 • בעזה ארגון הבריאות העולמי רוכש 25 פריטים רפואיים חד־פעמיים שונים לטיפול בנדבקים במתקני רפואה, לרבות מנשמים, מוניטורים ומיטות טיפול נמרץ.

הכשרה במניעת הדבקה ופיקוח

 • ארגון הבריאות העולמי סיפק סוגים שונים של ציוד הגנה אישי לעובדי רפואה שמספרם מוערך בכאלפיים, ויוניסף תומך במשרד הבריאות באמצעות רכישה של ציוד הגנה אישי חיוני, לרבות 60 אלף חלוקי מגן ו־13 אלף מסיכות חדר ניתוח. בנוסף, קרן האו״ם לאוכלוסין רוכשת ציוד הגנה אישי לעובדי רפואה המספקים שירותי רפואה לאימהות, ומתאמת עם משרד הבריאות וארגונים שותפים מאמצעים שנועדו להבטיח המשך מתן של שירותי בריאות לאימהות. עמותת רופאים לזכויות אדם ישראל רכשה גם היא אספקת ציוד חיוני למניעת הידבקות, לרבות מאתיים כפפות, אלפיים כובעי מנתחים, 450 חלוקי בידוד, 500 מכלים של נוזלי חיטוי לידיים ו־5,000 כיסויי נעליים.
 • ארגון World Vision Jerusalem תרם למשלוח פריטי ציוד הגנה אישי חיוניים לשישה מרכזי בידוד בגדה המערבית, וכן ציוד הגנה אישי ופריטי מניעת הדבקה ופיקוח לשמונה לשכות בריאות, 135 מועצות כפרים ו־97 מרפאות, לרבות שלושה מחנות פליטים בבית לחם.
 • יוניסף תומך גם ב־15 ארגונים שותפים מיישמים, ברכישת ציוד היגיינה חיוני למניעת הפצה של זיהומים במתקני רפואה ובקהילות. ציוד מניעת הדבקה ופיקוח בשווי כ־18 אלף דולר יישלח לארגונים מיישמים מרכזיים המטפלים בילדים עם מוגבלויות.
 • ארגון סיוע רפואי לפלסטינים (MAP) שחרר מאתיים ערכות היגיינה לשוהים בבידוד בבתי ספר ברפיח ובח׳אן יונס, 1,200-800 בני אדם, ויעביר בימים הקרובים חלוקי ניתוח סטריליים ואלפיים חליפות מגן.

תקשורת סיכונים ומעורבות קהילה

 • יותר מעשרים ארגונים שותפים לכוח המשימה לענייני בריאות תומכים בתוכנית תקשורת הסיכונים ומעורבות הקהילה, באמצעות הפצה שבועית של מידע המגיע ליותר מ־150 קהילת פגיעות.
 • ארגון MDM-Spain מתמקד בקהילות בדואיות בגדה המערבית ובמרכזים קהילתיים לבריאות הנפש בעזה, במאמצים להגברת מודעות וגישות מניעתיות לנגיף COVID-19.
 • אגודת הסיוע הרפואי הפלסטינית גייסה יותר מאלף מתנדבים למרפאות הניידות ולמתאמי העזרה הראשונה שלה, ובבית לחם מתנדבים ממשיכים לעבוד עם משפחות בבידוד. 
 • קרן האו״ם לאוכלוסין תמכה במשרד הבריאות בעזה ב־3,500 עלונים על אמצעי בטיחות למי ששוחררו מבידוד, לרבות נשים הרות ומיניקות.
 • השבוע ארגון הבריאות העולמי הדפיס וחילק לציבור בעזה יותר מ־100 אלף חוברות וכרזות ובהן עצות מעשיות כיצד למנוע COVID-19.

הגנה

היעדים העיקריים של המענה של כוח המשימה לענייני הגנה הם למנוע ולמתן את ההשלכות של COVID-19 על חששות חדשים וקיימים בתחום ההגנה, ולהטמיע את נושא ההגנה בתחומי התוכנית השונים, באמצעות פעולות אלה:

הבטחת הכללתן של אוכלוסיות חלשות ופגיעות בפעילויות המוכנוּת, המניעה והמענה על COVID-19

 • ארגונים שותפים וספקי שירותים בתחומי אלימות מבוססת־מגדר, הגנת הילד ותמיכה נפשית ופסיכו־חברתית מספקים ייעוץ טלפוני, משתמשים בהודעות קוליות ומסרונים ללקוחותיהם, בדפי פייסבוק מאוישים על ידי רופאים מומחים לשאלות ותשובות, ובתוכניות שאלות ותשובות רדיופוניות בשידור חי.
 • בעזה, ארגונים הפועלים נגד אלימות מבוססת־מגדר סיפקו ערכות כבוד והיגיינה לנשים וילדים פגיעים במרכזי הבידוד, וערכות יצירה לילדים, וכן פיתחו עלונים וכרזות וחומרים חינוכיים לחלוקה. בנוסף, כ־300 משפחות פלסטיניות בבידוד ביתי, אנשים עם COVID-19 והמשפחות הנזקקות ביותר, במיוחד נשים, קיבלו ציוד הגנה רפואי ומוצרי היגיינה.
 • בבית לחם הוקם צוות חירום ובו 27 מגישי מענה, למתן תמיכה פסיכו־חברתית לבני אדם שנדבקו בנגיף ושוהים בבידוד.
 • תוכנית "חיאה" למניעת אלימות מבוססת־מגדר מקדמת ברשתות החברתיות מסע פרסום למניעת COVID-19 המתמקד בהגנת על ילדות וילדים ובמניעה של אלימות מבוססת־מגדר והשלכות חברתיות אחרות של הנגיף.

וידוא שהזכות לבריאות זמינה לכול בלא אפליה

 • ארגונים שותפים המספקים תמיכה פסיכו־חברתית באמצעות קווי חירום מפנים בני אדם החווים תסמינים של COVID-19 למשרד הבריאות.
 • שירותי בריאות בעזה המספקים שירותי טיפול רב־תחומיים באלימות מבוססת־מגדר מרחיבים את שירותי בריאות המין, הפריון ותכנון המשפחה לאחר שמשרד הבריאות בעזה הודיע על הפסקת הפעילות של כל מרפאות החוץ בבתי החולים.
 • קבוצות נשים באזור H2 של העיר חברון קיבלו ייעוץ בריאות מטעם ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות וקושרו לארגוני הבריאות הרלבנטיים.

הגברת המאמצים למיתונה של הפרת זכויות האדם הקשורות לנגיף

 • ארגונים שותפים הגישו לבג״ץ עתירה דחופה להתיר לכל העצורים הביטחוניים הפלסטינים המוחזקים בבתי כלא ישראליים, ובמיוחד ילדים, לקיים קשר טלפוני רציף עם משפחותיהם ועורכי דינם, מאחר שהביקורים בבתי הכלא הוקפאו למשך משבר נגיף COVID-19.
 • עתירות ופניות אחרות לרשויות הישראליות ביקשו הסרת הגבלות על הגישה לטיפול רפואי; עצירת ההריסות בשטח C; הארכה אוטומטית של היתרי השהייה של כל הפלסטינים שהגישו בקשות לאיחוד משפחות בישראל או בירושלים המזרחית; וביטול הגבלות חדשות על הגישה ל"מרחב התפר".

מחסה ופריטים שאינם מזון

המענה של כוח המשימה לענייני מחסה נועד לשפר את היכולות והעמידות של משקי בית פגיעים וחלשים בכדי לצמצם את התפשטות המגפה, ולצמצם את צפיפות־היתר במחסים כדי למתן את התפשטותה, באמצעות פעולות אלה:

 • ארגונים שותפים לכוח המשימה לענייני מחסה סיפקו סיוע למרכזי הבידוד שהוקמו עבור נוסעים חוזרים שהגיעו לעזה. לאחר שבשבוע שעבר חולקו 4,500 פריטים שאינם מזון, השבוע חולקו 4,150 פריטים נוספים (מזרנים, שמיכות, כרים ומחצלות), 600 ערכות היגיינה לנשים ו־300 מוצרי ניקיון ב־20 מרכזים שהוקמו כמתקני בידוד.
 • ב־25 וב־26 במרס התמקדו ארגונים שותפים לכוח המשימה באלף משפחות ב־61 קהילות רועים וקהילות מוחלשות אחרות בשטח C של הגדה המערבית, וסיפקו להן מוצרי היגיינה וחיטוי חיוניים, בנוסף על עלוני מודעוּת בנושא COVID-19.

חינוך

היעדים העיקריים של המענה של כוח המשימה לענייני חינוך הם לנקות ולחטא את כל בתי הספר והגנים הציבוריים לפני שייפתחו מחדש; למפות ולהפיץ חומרים בשפה הערבית על מודעות להיגיינה ואמצעי מניעה הנוגעים ל־COVID-19; להשתמש בפלטפורמות של הרשתות החברתיות להגברת מודעות בדבר החשיבות של למידה מהבית; ולהכין ולהפיץ מסרי מדיה למטפלים, מורים וילדים. יעדים אלה מתואמים עם תוכנית המענה של משרד החינוך לנגיף COVID-19. הפעילויות העיקריות של כוח המשימה במהלך התקופה הנסקרת כוללות:

גיוס משאבים:

 • על פי הערכות, מיליון דולר הוקצו מחדש ממיזמים קיימים של ארגונים שותפים לתמיכה בתוכנית המענה של משרד החינוך.

הבטחת מידע ומשאבים מספיקים למניעת התפשטות המגפה

 • משרד החינוך, בשותפות עם יוניסף, הפיץ סרטוני העלאת מודעות להיגיינה בפלטפורמות של הרשתות חברתיות.
 • יוניסף ומועצת הפליטים הנורבגית החלו לרכוש 350 ערכות ניקוי וחיטוי לבתי ספר.

הבטחת המשך הלמידה באמצעות מתן גישה לתלמידים ולהוריהם לפלטפורמות מקוונות חינמיות וללמידה מהבית

 • ארגון Save the Children תומך במשרד החינוך המפתח יישומון לניהול תקשורת בין המשרד לעובדיו בשטח במקרי חירום ובזמנים בהם בתי ספר נסגרים.
 • אונסקו ויוניסף מספקים למשרד החינוך תמיכה טכנית להפעלת הפלטפורמה המקוונת שלו בגדה המערבית ולהתקנת מנגנון למעקב אחר השימוש בפלטפורמה זו, שהשבוע השתמשו בה יותר מ־90 אלף תלמידים.
 • אונר״א פיתחה את האצווה הראשונה של חומרים ללימוד עצמי שיחולקו לתלמידים בבתי הספר שלה, באמצעות אמצעי תקשורת אלקטרוניים שונים.

תמיכה בבריאות הנפש וברווחה הפסיכו־חברתית של תלמידים, הורים ומחנכים:

 • מועצת הפליטים הנורבגית מפתחת ומפיצה סרטוני וידיאו וחומרים המתמקדים ברווחה הנפשית של יועצים חינוכיים בבתי הספר, וכיצד הם יכולים לתמוך ברווחה הפסיכו־חברתית של מורים, ילדים והורים.
 • מרכז היצירתיות למורים השיק מסע מודעות לתמיכה פסיכו־חברתית לילדים והוריהם בבידוד ביתי.

מים, תברואה והיגיינה

כוח המשימה לענייני מים, תברואה והיגיינה מבקש להבטיח גישה מתמשכת לשירותי מים, תברואה והיגיינה במרכזי בריאות, מוסדות מרכזיים וקהילות, על מנת לצמצם למינימום את ההשלכות של COVID-19. הפעילויות כוללות:

הבטחת גישה נאותה לשירותי מים, תברואה והיגיינה, אספקת ציוד למניעת הדבקה ופיקוח, חומרי ניקוי וניקיון הסביבה, וטיפול באשפה במתקני רפואה:

 • ארגון אוקספם תומך ב־15 מתקני רפואה בעזה בציוד היגיינה וב־750 חומרי היגיינה אישית עבור אנשי סגל.
 • אוקספם והמרכז לקידום נוער בעזה ואיגוד ועדות העבודה החקלאיות בגדה המערבית סיפקו ל־510 משפחות ערכות היגיינה באמצעות שוברים אלקטרוניים.

תמיכה במשפחות ובקהילות פגיעות וחלשות

 • ב־255 כפרים בגדה המערבית מתנהלים אומדני קהילה שונים, במטרה לאמוד צרכים, חומרי היגיינה וציוד הדרושים לתוכנית המענה לנגיף.
 • צוות התברואה של אונר״א בגדה המערבית ביצע מסע חיטוי במחנות פליטים, שבמסגרתו התמקד בשטחים ציבוריים פתוחים, וחילק ערכות היגיינה וחומרי ניקוי למחנות באזור המרכז.
 • תוכנית הפיתוח של האו״ם חילקה 1,500 כרזות למרכזי בריאות בעזה, לרבות מידע הנוגע לטיפול בפסולת רפואית, וכן 865 כרזות על שטיפת ידיים נכונה.

תמיכה במתן חומרי חיטוי במתקני מים, תברואה והיגיינה מרכזיים

 • בעזה עקב כוח המשימה אחר שירותי המים, התברואה וההיגיינה כדי להבטיח מלאי מספיק של הכלור המשמש לחיטוי מים, וכן כלים וציוד לבטיחות וגהות בטיפול בתמיסות חיטוי.

ביטחון תזונתי 

כפי שנקבע בתוכנית המענה של ארגון הגג של גופי הסיוע, היעד העיקרי של כוח המשימה לענייני ביטחון תזונתי הוא לתמוך במשקי בית של מי שאינם פליטים, שחוסר הביטחון התזונתי שלהם מושפע ישירות מהתפרצות הנגיף, באמצעות סיוע בעין ובמזומן, לרבות שוברים אלקטרוניים; ולאמץ שיטת חלוקה חדשה מדלת אל דלת בעזה, זאת באמצעות פעילויות אלה:

צמצום ההשלכות על הביטחון התזונתי במשקי בית פגיעים ובבני האדם הפגיעים והחלשים ביותר

 • ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש, תוכנית המזון העולמית עוקבת אחר הזמינות והמחירים בשווקים, ואומדת כיצד לתמוך בכ־65 אלף מוטבים שהפכו זה עתה פגיעים (בעלי מוגבלויות, קשישים, ונשים הרות ומיניקות) באמצעות שוברים אלקטרוניים, ובכ־100 אלף בני אדם באמצעות חלוקת מזון בעין.
 • ארגון המזון והחקלאות של האו״ם עוקב אחר שינויים בגישה לתשומות ולשווקים וכן אחר גישה כלכלית למזון, על בסיס שבועי.
 • בגדה המערבית, ועדת הסיוע החקלאי הפלסטינית ארגנה מסע לשיווק מוצריהם של 500 רועים, ובנוסף על כך שלחה משלוחי מזון, או חיטה, לקהילות ומשקי בית שנפגעו באופן קשה במיוחד, לרבות בכפר בידו (מאתיים משקי בית) ובבית לחם (לפחות 120 משקי בית).
 • חלוקת המזון של אונר״א, יחד עם תוכנית המזון העולמית, לקהילות בדואיות שהגבלות התנועה פגעו בהן באופן קשה במיוחד נמשכה ברחבי הגדה המערבית, בחלוקה של 4,000 חבילות מזון ל־1,113 משפחות.