פורסם ביום 29 מרץ 2017

גוברים החששות ההומניטריים בעקבות המשך הגבלות הגישה המוטלות על ידי הרשויות בפועל בעזה

מחסום "ארבע ארבע" שבצפון רצועת עזה, 30 במרס 2017לאחר הריגתו של איש חמאס, ב־24 במרס, על ידי תוקפים שזהותם לא נודעה בעיר עזה, מטילות הרשויות בפועל ברצועה הגבלות גישה חדשות, בנימוק של שיקולים ביטחוניים, ואלה פוגעות במגזרים חלשים ממילא בעזה. הגבלות אלה מוטלות ערב תקופת החגים בישראל, שבה מצטמצמות בדרך כלל שעות הפתיחה של מעברי הנוסעים והסחורות שבשליטת ישראל.

ב־26 במרס החלו הרשויות בפועל בעזה להגביל כניסה ויציאה של אנשים דרך מחסום "ארבע־ארבע", החולש על הגישה למעבר ארז, שבין עזה לישראל. אמנם, ב־26 במרס בשעות אחר הצהריים הותרה מחדש כניסתם של בעלי תעודות זהות עזתיות, ולמחרת בבוקר הותרה כניסתם של אחרים, אך ההגבלות על היציאה דרך "ארבע־ארבע" נותרו בתוקף. בשל ההגבלות שישראל מטילה, מספר הפלסטינים המורשים לצאת את גבולות הרצועה דרך מעבר ארז קטן ממילא, וכעת, נוכח ההגבלות החדשות, מספרם קטן אף יותר. לנוכח חוסר הוודאות סביב האפשרות לצאת מעזה פחת השבוע משמעותית מספרם הכולל של נוסעים שעברו במעברים "ארבע־ארבע" וארז. בהקשר זה דיווחה חברת המים והתברואה המרכזית בעזה על שיבושים ביישומם של מיזמי תשתית גדולים, מאחר שיועצים בינלאומיים המובילים מיזמים אלה ביטלו את ביקוריהם.

הגבלות היציאה דרך "ארבע־ארבע" פוגעות במיוחד באנשים שהופנו לטיפול רפואי מחוץ לרצועה, בעיקר בירושלים המזרחית ובישראל. ב־26 במרס, מתוך 71 המטופלים שישראל אישרה את בקשותיהם, לא הורשה אף אחד לצאת דרך "ארבע־ארבע". למחרת הוקלו ההגבלות על מטופלות, אבל המעבר של מטופלים גברים ומלוויהם בגילים שבין 15 ל־45 עדיין אסור. עד כה, לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, 79 בני אדם החמיצו תורים רפואיים שנקבעו להם. המטופלים הללו יצטרכו לקבוע תורים וניתוחים חדשים, ולפתוח מחדש בהליך הממושך של הגשת בקשות לרשויות הישראליות; עניין זה מעורר חששות בדבר הידרדרות אפשרית במצבם הרפואי של המטופלים הפגיעים והחלשים ביותר. על פי דיווחים, מוקם כעת מנגנון תיאום זמני שיאפשר לבני אדם בקדימות ראשונה לצאת דרך "ארבע־ארבע", במיוחד מטופלים גברים הכלולים בקטגוריות הגילים שיציאתם מוגבלת.

הגבלות היציאה דרך "ארבע־ארבע" פוגעות גם בגישתם של אנשי עסקים וסוחרים – הקטגוריה המרכזית הנוספת של פלסטינים בעזה שישראל מתירה להם לצאת דרך מעבר ארז, בכפוף למתן היתר. מאז 24 במרס לא תועד ולו מקרה אחד שבו אדם מקטגוריה זו יצא את גבולות הרצועה.

יציאתם של אנשי סגל מקומיים ובינלאומיים המועסקים על ידי האו״ם וארגונים בינלאומיים צומצמה גם היא, אף שמספר עובדי או״ם בינלאומיים הצליחו לצאת דרך "ארבע־ארבע" בזכות החלטות שהתקבלו בכל מקרה לגופו. יציאתם של עובדי או״ם מקומיים ושל אנשי סגל מקומיים וזרים של ארגונים בינלאומיים בעזה נותרת מוגבלת.

למרות האיסור הכללי על יציאה, פלסטינים בעזה המבקרים אצל קרוביהם בבתי כלא ישראליים הורשו לצאת דרך "ארבע־ארבע", מלבד גברים בגילים שבין 15 ל־45.

במשך תקופה זו הותירו הרשויות המצריות את מעבר רפיח בין מצרים לעזה סגור, כפי שהיה ברוב הזמן מאז אוקטובר 2014. מעבר הסחורות כרם שלום, שבשליטת ישראל, המשיך לפעול בלא הפרעה.

בנוסף לאמור לעיל, הרשויות בפועל מונעות מדייגים לצאת לים, ובכך נפגעת עוד יותר מחייתם של דייגים, המושפעים ממילא מההגבלה הישראלית על הגישה בים מעבר למרחק של שישה מיילים ימיים.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית