Children from rural communities taking part in a training session for members of child-led protection teams. Ramallah, November 2018. Photo by DCIP

הכשרת ילדים כמנהיגים בתחום ההגנה על ילדים בשטח C

סיפור הצלחה של הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש

ולאא היא ילדה בת 15 מאל־ג׳פתליכ, כפר פלסטיני בבקעת הירדן שתושביו מסתמכים בעיקר על חקלאות. כפי שקורה במקומות רבים אחרים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש, הילדים בקהילה שבה גרה ולאא זקוקים להגנה מפני שהם נחשפים למדיניות ונהגים הקשורים לכיבוש, כמו מבצעי חיפוש ומעצר או הריסות, ונפגעים מנורמות חברתיות או מנגנוני התמודדות הרסניים, כמו נשירה מהלימודים, נישואין בגיל צעיר ועבודת ילדים. במשך שנים רבות הייתה לילדי אל־ג׳פתליכ גישה מוגבלת בלבד לשירותי תמיכה פסיכו־חברתית.

ולאא

בעזרת מימון שהתקבל מן הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, ארגון War Child Holland, בשותפות עם ארגון Defense for Children International – Palestine ומרכז הייעוץ הפלסטיני, פעל לשיפור ההגנה על ילדים והתמיכה הפסיכו־חברתית הניתנת לילדים בשטח C. המיזם כלל הכשרה בנושא זכויות הילד והקמת צוותי הגנה בהנהגת ילדים, שבמסגרתם הוסמכו בנים ובנות לנטר הפרות של זכויות הילד, לתעד אותן ולדווח עליהן.

בשנת 2018 הצטרפה ולאא לצוות כזה בכפרה. "מאז שהצטרפתי השתניתי מאוד", אמרה. "תחומי העניין שלי השתנו. עכשיו אני אחראית לייצג ילדים בני גילי. כישורי התקשורת שלי התפתחו ואני מסוגלת לבטא את הרעיונות שלי גם בפני מבוגרים וגם בפני ילדים. גם הביטחון העצמי שלי עלה."

ילדים בקהילות כפריות משתתפים בפגישת הכשרה לחברים בצוותי הגנת ילדים בהנהגת ילדים. רמאללה, נובמבר 2018, צילום: DCIP

כחברה בצוות הגנה השתתפה ולאא בשתי סדנאות אינטנסיביות בנות שלושה ימים, שבהן הוכשרה לתעד הפרות ולקדם זכויות ילדים. חינוך עניין אותה במיוחד. "בכפר שלי קיימות הפרות רבות סביב זכותם של ילדים לחינוך", אמרה. "הרבה ילדים נושרים מהלימודים. בנים עוזבים את בית הספר כדי להצטרף לכוח העבודה ולתמוך כספית במשפחותיהם, ובנות נושרות מהלימודים מוקדם כדי להינשא."

"הלוואי שאני ושאר הילדים מאל־ג׳פתליכ נגדל להיות קובעי מדיניות ונוכל להגשים את החלומות שלנו... אנחנו אלה שנבנה את העתיד שלנו."

שם המיזם: שיפור ההגנה על ילדים ושירותי תמיכה פסיכו־חברתית לילדים נפגעי הסכסוך בשטח C
כוח משימה: הגנה
מספר המוטבים: 1,436
הקהילות המוטבות הגדה המערבית
הקצאה: 250 אלף דולר
ארגון שותף מיישם: War Child Holland
שנת התחלה: 2018

* סיפור זה נמסר על ידי ארגון War Child Holland