פורסם ביום 13 נובמבר 2007

משטר אישורי המעבר בשערי הגדר לאחר ארבע שנים: השפעה על המצב ההומניטרי בצפון הגדה המערביתהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית