פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – ספטמבר 2019