הירחון ההומניטרי | מרס 2019

ב־30 במרס 2019 מלאה שנה לתחילתן של הפגנות "צעדת השיבה הגדולה". פלסטינים שנפצעו בהפגנות מתמודדים עם מכשולים קשים יותר בגישה לטיפול רפואי מחוץ לעזה. גברו ההריסות ברבעון הראשון של 2019. פלסטינים בשטח C נפגעים ישירות מההגבלות שישראל מטילה ומהשליטה הישראלית בתשתית מים, תברואה והיגיינה.