הירחון ההומניטרי | נובמבר 2018

שקט יחסי שב ומשתרר בעזה אחרי הסלמה חמורה במעשי האיבה בנובמבר. גידול משמעותי באספקת המים ברצועה בעקבות גידול באספקת החשמל מ־5 ל־18-16 שעות ביום. חוסר ביטחון תזונתי בעזה פוגע ב־68% ממשקי הבית; שיעור האבטלה בשיא של כל הזמנים – כמעט 55%. עלייה במספר התקריות במעורבות חיילים ישראלים ומתנחלים בבתי ספר פלסטיניים משבשת את הגישה לחינוך בגדה המערבית.