הירחון ההומניטרי | אוקטובר 2018

אספקת החשמל בעזה עלתה ל־18 שעות ביום באזורים מסוימים בעקבות אספקת דלק נוסף להפעלת תחנת הכוח של עזה. ל־22% בלבד מהפצועים שנפגעו במהלך ההפגנות בעזה והופנו עקב כך לניתוחים בגדה המערבית ובישראל ניתנו היתרי יציאה ישראליים. 97% ממי התהום הנשאבים בעזה אינם ראויים לשתייה, ומצב זה יוצר סכנת של התפרצות מחלות המועברות במים. מספר המקרים שבהם מתנחלים פצעו פלסטינים או פגעו ברכוש פלסטיני בשנת 2018 גדל ב־57% לעומת שנת 2017 וב־175% לעומת שנת 2016.