הירחון ההומניטרי | דצמבר 2017

מספר הפלסטינים שהורשו להיכנס לעזה ולצאת ממנה ירד ב־2017 בכמעט 50% לעומת 2016. רמה גבוהה של הריסת מבנים פלסטיניים בירושלים המזרחית ב־2017, לעומת ירידה משמעותית בהריסות בשטח C. בשנת 2018 יזדקקו 2.5 מיליון פלסטינים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש לסיוע הומניטרי ולהגנה.