ירחון מעקב הומניטרי | דצמבר 2016

במהלך עונת מסיק הזיתים 2016 השחיתו מתנחלים 210 עצי זית, ירידה לעומת 801 עצים שהושחתו בעונת 2015. בשנת 2016 גדלו ההכנסות מייצוא/העברות של תוצרת חקלאית אל מחוץ לעזה ב־80% לעומת 2015, והיו מחצית מהכנסות שתועדו בשנת 2007, השנה שבה הוטל המצור. כ־70% מ־547 מיליון הדולר המבוקשים מתורמים עבור תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2017, שהושקה בדצמבר, מיועדים לעזה. ההרחבה בפועל של גוש ההתנחלות טלמון־נחליאל פגעה במחייתם של שישה כפרים פלסטיניים סמוכים.