ירחון מעקב הומניטרי | נובמבר 2016

16% בלבד מ־11 אלף הבתים שנהרסו כליל ב־2014 נבנו מחדש. לשטחים נמוכים בעזה נשקפת סכנת הצפות, העלולות לפגוע בעד 500 אלף בני אדם, וכן ב־64 בתי ספר ו־10 מרכזים רפואיים. בשנת 2016 חלה עלייה דרמטית בשיעור הסירובים לבקשות להיתרי כניסה או יציאה מעזה שהגישו עובדים מקומיים של האו״ם. ההרחבה בפועל של ההתנחלות אספר (נפת חברון) השפיעה לרעה על תנאי החיים של משפחות פלסטיניות בקהילות סמוכות, והחמירה את סכנת העקירה הנשקפת לשתי קהילות.