ירחון מעקב הומניטרי | אוקטובר 2016

תביעות לפינוי תלויות ועומדות נגד 180 משקי בית פלסטיניים בירושלים המזרחית ומעמידות 818 פלסטינים בסכנת עקירה. בשנת 2016 הרסה ישראל או החרימה 986 מבנים פלסטיניים בגדה המערבית, הנתון הגבוה ביותר מאז החל משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים לתעד זאת, בשנת 2009. שנתיים מאז מעשי האיבה ב־2014, כ־4,500 עקורים פנימיים בעזה עדיין מתגוררים בקרוואנים רעועים, כשהם חשופים לתנאי מזג אוויר קיצוניים. אלפי משקי בית ברחבי רצועת עזה אינם מחוברים לרשת הביוב, מצב המעורר חששות תברואתיים קשים.