רצועת עזה: עקירה פנימית במסגרת מעשי האיבה בשנת 2014 | יולי 2015