חיים מפוצלים: סקירה כללית הומניטרית לשנת 2011 | מאי 2012

Fragmented Lives : Humanitarian Overview 2011.