170 פלסטינים ו־26 ישראלים נהרגו בשנת 2015

ירושלים, 30 בדצמבר 2015 – ניתוח ראשוני של נתונים שנאספו בידי משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מעלה כי 170 פלסטינים ו־26 ישראלים נהרגו במהלך שנת 2015 (עד 28 בדצמבר) בהתקפות ובעימותים בשטח הפלסטיני הכבוש ובישראל.

כ־83% (141) מההרוגים הפלסטינים ו־85% מההרוגים הישראלים (22) נפגעו מאז תחילת ההסלמה הנוכחית באלימות ב־1 באוקטובר. כ־63% מההרוגים הפלסטינים מאז 1 באוקטובר ביצעו או ביצעו לכאורה התקפות על ישראלים.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים תיעד במהלך השנה את פציעתם של 15,377 פלסטינים ו־350 ישראלים. יותר מ־90% מהפצועים הפלסטינים נפגעו בגדה המערבית, כולל ירושלים המזרחית, רובם ככולם במהלך הפגנות ועימותים. כ־56% מפצועים אלה נפגעו משאיפת גז מדמיע שהצריכה טיפול רפואי; 25% מהם נפגעו מכדורי גומי או מכדורים מצופים בגומי; 14% נפגעו מתחמושת חיה; והיתר הוכו או נפגעו בדרכים אחרות.

במהלך שנת 2015 הרסו או פירקו הרשויות הישראליות 539 מבנים בבעלות פלסטינית ברחבי הגדה המערבית, כולל ירושלים המזרחית. בפעולות אלה נעקרו מבתיהם 742 פלסטינים, ו־2,600 בני אדם נוספים נפגעו באופנים אחרים. הרוב הגדול של מבנים אלה נהרסו בגין היעדר היתרי בנייה ישראליים.

19 בתי משפחות של פלסטינים שנאשמו בתקיפת ישראלים ובתי שכניהם נהרסו למטרות ענישה.


* מנייני הנפגעים של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים כוללים תקריות שהתרחשו מחוץ לשטח הפלסטיני הכבוש רק אם היו מעורבים בהן תושבי השטח הפלסטיני הכבוש, כקורבנות התקריות או כמבצעיהן. הנתונים על פצועים ישראלים מבוססים על דיווחים באמצעי התקשורת . כלל הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניתוח ראשוני של אירועים שתועדו בין 1 בינואר ל־28 בדצמבר 2015.