Mohammed al Ajouri at the gym. © Photo by WHO

טיפול בצורכי השיקום של פלסטינים שנפצעו קשה במהלך ההפגנות בעזה: יותר מ־1,400 עלולים לסבול ממוגבלות ארוכת טווח

* חלק זה נמסר על ידי ארגון הבריאות העולמי וקבוצת העבודה לענייני מוגבלות

אף שבחודש יוני פחת מספר הנפגעים שתועד במהלך הפגנות "צעדת השיבה הגדולה" בעזה (ראו אינפוגרפיקה), המשיכה מערכת הבריאות להתמודד עם קשיים בטיפול בפציעות הקשות המצטברות, במיוחד כאלה המצריכות שיקום ארוך טווח.

נתונים שבועיים על פציעות מתחמושת חיה | 30 מרס עד 3 ביולי

תרשים: נתונים שבועיים על פציעות מתחמושת חיה | 30 מרס עד 3 ביולי

הגידול שחל לאחרונה בביקוש לשירותי בריאות מחריף ומגביר את האתגרים המקשים זה מכבר על יכולת הפעולה של מערכת הבריאות בעזה. אתגרים אלה כוללים מחסור מתמשך בתרופות ובפריטים רפואיים חד־פעמיים, גירעונות חשמל כבדים במתקני בריאות, משבר משכורות ממושך הפוגע בעובדים ממשלתיים והגבלות ישראליות על גישתם של מטופלים פגיעים הזקוקים לטיפול רפואי שאינו זמין בעזה. בנוסף על כך, הכנסתם לעזה של חומרים הדרושים לייצור גפיים תותבות, לרבות סיבי פחמן ושרפי אפוקסי, אסורה משום שישראל רואה בחומרים אלה פריטים "דו־שימושיים", העלולים לשמש גם למטרות צבאיות.

סוגי הפציעות שנגרמו

כוח המשימה לענייני בריאות מוסר כי מאז תחילת ההפגנות ב־30 במרס ועד ל־30 ביוני נפצעו בסך הכול מידי כוחות ישראליים 15,051 פלסטינים, ו־8,221 מתוכם נזקקו לאשפוז, כלומר יותר ממחצית. מבין המאושפזים היו 63% פגועי גפיים, וכמעט מחצית (4,023) נפגעו מירי (ראו תרשים).

פציעות מסוימות גרמו למוגבלות ארוכת טווח: נכון ל־3 ביולי עברו 53 פצועים קטיעות של גפיים תחתונות ושמונה עברו קטיעות של גפיים עליונות. 11 מקטועי הגפיים הם ילדים. בנוסף על כך נותרו לפחות עשרה פלסטינים נוספים משותקים בשל פגיעות בעמוד השדרה.

במרבית המקרים הנוספים, ההשלכות של הפציעה יתבררו במלואן רק בעתיד, תלוי באיכות הטיפול והשיקום. נכון ל־26 ביוני, יותר מ־1,400 בני אדם שנפצעו קשה נתונים בסיכון חמור למוגבלות גופנית לטווח ארוך יותר. עם אלה נמנים 454 מטופלים שסבלו פגיעות כלי דם קשות ו־954 מטופלים שסבלו שברים מרוסקים, שבהם העצם מתרסקת ליותר משני שברים וקיים בהם סיכון גבוה יותר לקיצור גפיים ולהיזקקות להתקנים מסייעים לאחר החלמת השברים.

מענה מצד ארגונים שותפים בתחום הבריאות

משרד הבריאות בעזה מתאם את שירותי השיקום למטופלים ששוחררו מבתי חולים, דרך ארגונים מקומיים לא ממשלתיים וארגונים השותפים לכוח המשימה לענייני בריאות.

ארגונים השותפים לכוח המשימה לענייני בריאות פיתחו עבור מי שנפצעו בהפגנות כלי הפנייה ומסלול יחיד, המתנהל בתיאום ובפיקוח של קבוצת העבודה לענייני טראומה ושיקום שהוקמה לא מכבר. לפחות שמונה ארגונים שותפים מגישים שירותי שיקום עבור צרכים בתחומי בריאות הגוף והנפש. הארגון הבינלאומי הלא ממשלתי Humanity and Inclusion הציב בחמש הנפות של עזה עשרה צוותי יישוג, הכוללים מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ואחיות, ונתמכים על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. עד עתה הושיטו צוותי היישוג של ארגון זה טיפול בתר־ניתוחי וטיפול שיקומי ל־576 מטופלים, שרובם סבלו מפגיעות חמורות בגפיים התחתונות. בנוסף על כך עובד ארגון HI בצמוד עם ארבעה ארגונים שותפים מקומיים בעזה העוסקים בשיקום, ומספקים תמיכה שיקומית רבת־תחומית באמצעות יישוג. הטיפול מתואם באמצעות הפנייה לארגונים שותפים, ובעת הצורך למרכזים רפואיים או שיקומיים אחרים.

הרוגים ופצועים שנפגעו בהפגנות בעזה ותקריות אחרות | 30 במרס עד 30 ביוני 2018

הרוגים ופצועים שנפגעו בהפגנות בעזה ותקריות אחרות | 30 במרס עד 30 ביוני 2018

ארגון Humanity and Inclusion פועל בשיתוף פעולה עם ארגון Médecins du Monde לתגבור כישוריהם של צוותי היישוג שלו ולסטנדרטיזציה של מתן תמיכה פסיכו־חברתית, ובה־בעת הוא מתאם עם ארגון הצלב האדום מתן תמיכה מתמשכת למטופלים ששוחררו אחרי קטיעה. הצלב האדום מספק תמיכה לוגיסטית ומעקב כדי לאפשר יבוא של החומרים הדרושים למרכז הגפיים התותבות בעזה.

ארגון Doctors Worldwide Turkey  מנהל תוכנית יישוג שסיפקה טיפול שיקומי ל־300 מטופלים, לרבות שירותי סיעוד, פיזיותרפיה ותמיכה פסיכו־חברתית, תרופות והתקנים מסייעים. סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם (אונר״א) סיפקה יותק מ־2,530 תורים לייעוץ בתר־ניתוחי ב־22 מרפאות הרפואה בקהילה שלה, שבהן הציעה טיפול, בדיקה וחבישת פצעים, לרבות טיפול בפציעות ירי ומקרים קשים.

אגודת הסיוע הרפואי הפלסטינית גייסה חמישה צוותי יישוג בכל חמש הנפות לניהול של טיפול בתר־ניתוחי, לרבות חבישת פצעים ושירותי פיזיותרפיה. נכון ל־4 ביולי סיפקה אגודת הסיוע הרפואי הפלסטינית טיפול בתר־ניתוחי ל־527 נפגעים, ש־123 מהם קיבלו התקנים מסייעים. אגודת הסיוע הרפואי הפלסטינית מפעילה מרפאה ניידת אחת, וזו ביקרה בחמישה יישובים ושירתה 337 מטופלים; עד עתה שירתה המרפאה הניידת 637 מטופלים.

ארגון Humanity and Inclusion זיהה צורך בתמיכה כספית מוגברת ובמשאבים שיבטיחו טיפול נאות לכ־3,500 מטופלים הזקוקים לטיפול לטווח ארוך, לרבות צורך בתמיכה פסיכו־חברתית למי שנפגעו קשה בשל חוויותיהם במהלך סכסוך, או כאלה המתמודדים עם אפשרות של מוגבלות ארוכת טווח. רוב המטופלים האלה סבלו פציעות קשות שלשם ניהול וטיפול נאותים עבורן דרושים שירותי יישוג ושיקום ממושכים.

תמיכה בתחום בריאות הנפש ותמיכה פסיכו־חברתית הן חלק חיוני של השיקום, במיוחד עבור מי שמתמודדים עם האפשרות של מוגבלות ארוכת טווח. התערבויות מתמשכות בתחום זה יטופלו בנפרד באחד הגיליונות הבאים של הירחון ההומניטרי.

מימון

תרשים: סטטוס המימוןכדי לתת מענה יעיל לצרכים שהתהוו בעקבות ההכרזה על ההפגנות, זיהו ארגונים שותפים הומניטריים כי 20.8 מיליון דולר דרושים בדחיפות למתן מענה מיידי עד ספטמבר 2018. סכום זה כלל בקשה לגיוס 19.2 מיליון דולר עבור ארגונים שותפים בתחום הבריאות, למתן מענה בתחום ניהול טראומה וטיפול רפואי חירום למטופלים פצועים, לרבות מתן פיזיותרפיה והתקנים מסייעים. בזמן כתיבת שורות אלה עדיין דרושים בדחיפות 4.8 מיליון דולר למענה בתחום ניהול טראומה ורפואת חירום (מלבד מענים של הצלב האדום ו"רופאים ללא גבולות").

המימון הדרוש נחוץ לתמיכה בקידום של טיפול שיקומי בתר־ניתוחי ורב־תחומי, וכן עבור:

  • המשך ההצבה והתיאום של צוותי רפואת חירום שאיכותם מובטחת
  • חיזוק הטיפול לפני ההגעה לבית החולים באמצעות קידום וחיזוק של נקודות ייצוב הטראומה
  • מתן אספקה רפואית חיונית לטיפול במטופלים פצועים
  • קידום של תיאום, הנחיה טכנית ושיתוף מידע בדבר תקני ניהול טראומה בכל הרבדים של מסלול הטראומה
  • מתן אספקה רפואית חיונית לטיפול במטופלי חירום שאינם נפגעי טראומה
  • חיזוק הדיווח והמעקב אחר מתקפות על צוותים ומתקנים רפואיים.

המקרה של מוחמד אל־עג׳ורי בן ה־16: מעקב

מוחמד אל־ע׳גורי בחדר הכושר / © צילום: ארגון הבריאות העולמי בגיליון אפריל של הירחון ההומניטרי הובא סיפורו של מוחמד אל־עג׳ורי, נער בן 16 ממחנה הפליטים ג׳באליה שרגלו הימנית נכרתה לאחר שנפצע במהלך ההפגנה הראשונה, ב־30 במרס. לפני שנפצע היה מוחמד ספורטאי נלהב שייצג את בית ספרו בתחרויות אתלטיקה אזוריות.

לאחר ששוחרר מבית החולים קיבל מוחמד טיפול מעקב ושיקום מארגון Doctors Worldwide Turkey, לרבות טיפולים פיזיותרפיים סדירים. הוא נעזר בקביים כדי להתנייד, אבל נמצא ברשימת המתנה לקבלת רגל תותבת ממרכז הגפיים התותבות של עיריית עזה; משכי ההמתנה ארוכים, בשל הביקוש הרב והיעדר חומרים זמינים לבניית התותבות.

מוחמד דיבר על ההשלכות של אובדן רגלו על חייו:

"לפני שנפצעתי אהבתי לרוץ ולשחק כדורגל. עכשיו אני הולך לחדר הכושר כדי להישאר בכושר, אבל אני ממש מתגעגע למשחקי כדורגל – הייתי משחק הרבה עם החברים שלי. אני מקווה לקבל רגל תותבת כדי שאוכל לחזור לריצה. תמיד רציתי לרוץ מרתון."

מוחמד חי עם הוריו ושלושת אחיו הצעירים במחנה הפליטים ג׳באליה. הוא ובני משפחתו נפגעו מהמצב הכלכלי הקשה בעזה. שני הוריו של מוחמד לא הצליחו למצוא עבודה והם תלויים לפרנסתם בתלושי מזון, ובסיוע מהמשפחה המורחבת.