דוח בנושא הגנה על אזרחים | 13 ביוני – 4 ביולי 2023

דוח זה סוקר באופן חריג 22 יום.

עדכונים מהרגע האחרון (אחרי לתקופה הנסקרת)

חלק זה מתבסס על מידע ראשוני ממקורות שונים. פרטים מאומתים נוספים יפורסמו בדוח הבא.

 • ב־6 ביולי ירה פלסטיני למוות בחייל ישראלי ונהרג מאוחר יותר על ידי כוחות ישראליים סמוך להתנחלות הישראלית קדומים והכפר הפלסטיני ג׳ית (קלקיליה). מאבטח ישראלי נפצע.
 • ב־7 ביולי הרגו כוחות ישראליים שני פלסטינים במסגרת פעולה צבאית בשכם שבמהלכה בוצעו חילופי אש עם פלסטינים.

דגשים לתקופה הנסקרת

 • כוחות ישראליים הרגו חמישה פלסטינים, בהם ילד אחד, ושני פלסטינים נוספים בהם ילד נוסף, מתו מפצעיהם לאחר שנפגעו במהלך מבצע של כוחות ישראליים בג׳נין. ב־19 ביוני פתחו כוחות ישראליים במבצע רחב היקף שנמשך למעלה מ־11 שעות, שהחל בפשיטה של כוחות סמויים על ג׳נין בשעות הבוקר המוקדמות. כוחות ישראליים הרגו חמישה פלסטינים, בהם ילד אחד, ופצעו 90 נוספים. לפחות 50 מהפצועים נפגעו מתחמושת חיה. חילופי אש התנהלו בין פלסטינים לבין כוחות ישראליים ליד מחנה הפליטים ג׳נין. פלסטינים הפעילו מטעני חבלה מאולתרים וגרמו נזק לציוד צבאי ישראלי. מאוחר יותר, כוחות ישראליים פתחו במתקפה אווירית, אשר על פי פרסומים, היוותה חלק מתהליך פינוי חיילים שהיו חשופים לירי פלסטיני ומטעני חבלה שהופעלו נגדם. על פי מקורות ישראליים, שמונה מאנשי הכוחות הישראליים נפצעו במהלך המבצע. על פי מקורות רפואיים, כוחות ישראליים הגבילו את תנועת האמבולנסים באזור במהלך המבצע. ב־20 וב־21 ביוני, שני פלסטינים נוספים, בהם ילדה אחת, מתו מפצעיהם לאחר שנפגעו על ידי הכוחות הישראליים במהלך המבצע בג׳נין. מהערכה הומניטרית ראשונית עולה כי נגרם נזק לפחות ל־75 בתים במהלך המבצע, לרבות נזקים שנגרמו באמצעות טילי כתף. כמו כן דווח על נזק לתשתית כגון גנרטורים חשמליים, רשתות מים ושירותי תקשורת. לא דווח על עקורים.

 • ב־20 ביוני שני גברים פלסטינים נהרגו וילד אחד נפצע כתוצאה מהתפוצצות מטען נפץ מאולתר שטופל ברשלנות במחנה הפליטים בלטאה (שכם).

 • שני פלסטינים הרגו ארבעה מתנחלים ישראלים, בהם שני ילדים, ולאחר מכן נורו ונהרגו. ב־20 ביוני, שני גברים פלסטינים ירו למוות בארבעה מתנחלים ישראליים, בהם שני ילדים, ופצעו ארבעה נוספים בסמוך להתנחלות עלי (שכם). אחד מהתוקפים נורה ונהרג בזירת האירוע על ידי מתנחל ישראלי, ואילו התוקף השני נמלט מהזירה, ולאחר מכן נורה ונהרג על ידי כוחות ישראליים במצוד שהתנהל אחריו בסמוך לכפר עקבה (טובס). לאחר האירוע, הכוחות הישראליים הידקו את מגבלות התנועה בנפת שכם וסגרו מספר מחסומים.

 • כוחות ישראליים הרגו פלסטיני במהלך תקרית במעורבות מתנחלים. ב־21 ביוני, לאחר המתקפה ליד עלי, בין 300 ל־400 מתנחלים נכנסו ליישוב הפלסטיני תורמוסעייא (רמאללה), מלווים בכוחות ישראליים. מתנחלים פתחו באש, יידו אבנים, היכו תושבים פלסטינים והציתו אש בבתים בבעלות פלסטינית, בכלי רכב, בעצים ובשטחים מעובדים (פרטים נוספים בהמשך). פלסטינים יידו אבנים וכוחות ישראליים ירו תחמושת חיה, כדורי גומי ומכלי גז מדמיע. כוחות ישראליים ירו והרגו גבר פלסטיני אחד ופצעו 41 אחרים, בהם שני ילדים.

 • כוחות ישראליים הרגו שלושה פלסטינים, בהם ילד אחד, בהתקפה של כלי טיס לא מאויש בג׳נין. ב־21 ביוני, שלושה פלסטינים, בהם ילד אחד, נורו במתקפה ישראלית מהאוויר בשעה שנסעו במכוניתם בסמוך למחסום אל־ג׳למה (ג׳נין). הצבא הישראלי הצהיר שהפלסטינים שנורו במתקפה האווירית ביצעו בעבר התקפות ירי נגד ישראליים. נכון לסוף התקופה הנסקרת בדוח זה, גופותיהם של ההרוגים מוחזקות על ידי הרשויות הישראליות.

 • ילד פלסטיני נהרג, ושישה אנשי כוחות ישראליים ומתנחל אחד נפצעו בשתי התקפות ירי ליד מחסומים בגדה המערבית. ב־24 ביוני נער פלסטיני בן 17 אשר פתח באש לעבר כוחות הצבא הישראלי במחסום קלנדיה (ירושלים) נורה ונהרג על ידם. על פי מקורות ישראליים, שניים מאנשי הכוחות הישראליים נפצעו. גופתו של הילד מוחזקת על ידי הרשויות הישראליות. ב־13 יוני, מתנחל וארבעה אנשי כוחות ישראליים נפצעו לאחר שתוקפים שמוערך כי הם פלסטינים ירו לעבר כלי רכב ישראליים שנסעו ליד מחסום ברטעה (ג׳נין). בעקבות האירוע, הוחמרו מגבלות התנועה באזור.

 • ב־3 וב־4 ביולי 2023 התנהל מבצע אווירי וקרקעי רחב היקף על ידי כוחות ישראליים במחנה הפליטים ג׳נין וסביבתו. פרטים על ההשלכות ההומניטריות של המבצע בן היומיים מפורטות בעדכוני הבזק מס׳ 1 ומס׳ 2 וכן בדוח המצב מס׳ 1 של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים (OCHA). משרד הבריאות הפלסטיני אישר כי 12 פלסטינים, בהם ארבעה ילדים, נהרגו במהלך המבצע בג׳נין, בנוסף לגבר פלסטיני שנהרג על ידי הכוחות הישראליים ב־3 ביולי ברמאללה במהלך הפגנה נגד המבצע בג׳נין אשר במהלכה יודו אבנים. כמו כן, לפחות 143 פלסטינים נפצעו במהלך המבצע. חייל ישראלי נהרג, על פי מקורות ישראליים, וחייל נוסף נפצע. סקירה של ההרס שנגרם במהלך המבצע בג׳נין אינו כלול בדוח זה שכן טרם הושלמו ההערכות ההומניטריות.

 • בנוסף, מספר בני אדם נהרגו בתקריות שאירעו ברחבי הגדה המערבית. כוחות ישראליים הרגו שלושה פלסטינים ושניים נוספים מתו מפצעיהם לאחר שנפגעו בחמישה מבצעי חיפוש ומעצר ופעולות אחרות של הכוחות הישראליים, לרבות הרס בתים לשם ענישה. ב־13 ביולי, כוחות ישראליים פשטו על מחנה הפליטים בלאטה, כיתרו בית ופתחו בחילופי אש עם פלסטינים. גבר פלסטיני עם אוטיזם נורה ונהרג ותשעה פלסטינים נפצעו, כולם מתחמושת חיה שנורתה לעברם על ידי הכוחות הישראליים. ב־15 ביוני, כוחות ישראליים פשטו על העיר שכם וביצעו הריסה עונשית של בית משפחתו של גבר פלסטיני שהיה מעורב בירי והרג של חייל ישראלי בשכם באוקטובר 2022. פלסטינים יידו אבנים במספר אתרים בעיר שכם, ובמספר תקריות התנהלו חילופי אש בין הכוחות הישראליים לבין פלסטינים. גבר פלסטיני נורה ונהרג ו־333 פלסטינים נפצעו, בהם שלושה מתחמושת חיה שנורתה לעברם על ידי הכוחות הישראליים. ב־19 ביוני, במסגרת מבצע צבאי של הכוחות הישראליים בחוסאן (בית לחם), פלסטינים יידו אבנים והשליכו בקבוקי תבערה לעבר הכוחות הישראליים ואלה השתמשו בתחמושת חיה וירו מכלי גז מדמיע. כוחות ישראליים הרגו גבר פלסטיני אחד ופצעו שלושה אחרים, בהם שניים מתחמושת חיה. ב־20 וב־24 ביוני, שני גברים פלסטינים מתו מפגיעות שספגו, האחד במהלך מבצע חיפוש ומעצר במחנה הפליטים עסכר (שכם) ב־19 ביוני, והשני במהלך מבצע של הכוחות הישראליים בג׳נין שבמהלכו התנהלו חילופי אש עם פלסטינים ב־22 במאי 2023.

 • במהלך התקופה הנסקרת, 1,310 פלסטינים, בהם לפחות 103 ילדים, נפצעו על ידי הכוחות הישראליים ברחבי הגדה המערבית, כאשר 105 מהם נורו ונפגעו כתוצאה משימוש בתחמושת חיה. מרבית הפציעות (618) נגרמו במהלך שתי הריסות בתים עונשיות בשכם. 317 פציעות נוספות התרחשו במסגרת 23 מבצעי חיפוש ומעצר ופעולות אחרות שבוצעו על ידי הכוחות הישראליים ברחבי הגדה המערבית. ב־22 תקריות נוספות, בעיקר באזור שכם ורמאללה, 187 פלסטינים נפצעו על ידי כוחות ישראליים. רובם טופלו בעקבות שאיפת גז מדמיע. תקריות אלה התרחשו בעקבות כניסתם של מתנחלים ישראלים, מלווים בכוחות ישראליים, ליישובים הפלסטינים האמורים. כ־85% מהפציעות האמורות התרחשו בין 20 ל־24 ביוני, לאחר הריגתם של ישראלים ליד עלי. 170 מכלל הפציעות נרשמו בהפגנות, לרבות נגד הרחבת התנחלויות והגבלות תנועה הקשורות להתנחלויות, שהתקיימו בבית דג׳ן וביתא (שתיהן בשכם), בכפר קדום (קלקיליה), ובהפגנות נוספות נגד המבצע בג׳נין ב־3-4 ביולי. ילד פלסטיני נוסף הוכה, נפצע ונעצר על ידי כוחות ישראליים במחסום באזור H2 בעיר חברון. 17 מקרי הפציעה הנותרים של פלסטינים, כולל ארבעה פצועים שנורו ונפגעו מתחמושת חיה, התרחשו במהלך עימותים אד־הוק עם כוחות ישראליים שהוצבו בכניסה לבית אומר (חברון) וחוסן (בית לחם) וכללו יידוי אבנים. בסך הכול, 953 פלסטינים טופלו בעקבות שאיפת גז מדמיע, 105 נורו מתחמושת חיה, 50 נפצעו מכדורי גומי, 33 מרסיסים, 23 הוכו ושלושה נפגעו מרימוני הלם.

 • מתנחלים ישראלים פצעו 19 פלסטינים וגרמו נזק לרכוש פלסטיני ב־46 תקריות במהלך ארבעה ימים רצופים, בין 20 ל־24 ביוני, ברחבי צפון הגדה המערבית ומרכזה. בעקבות הירי סמוך להתנחלות עלי, מאות מתנחלים ישראלים, מלווים בכוחות צבא, פתחו באש, יידו אבנים, היכו תושבים פלסטינים והציתו את רכושם ב־36 יישובים פלסטיניים, בעיקר בסביבות שכם ורמאללה. בסך הכול נגרם נזק ל־41 בתים בבעלות פלסטינית. חמישה בתים בבעלות פלסטינית נשרפו כליל בכפר תורמוסעייא (רמאללה) ו־36 ניזוקו או עלו באש בחווארה, א־לובן אל־שרקייה, עוריף, תורמוסעייא, אום ספא וסינג׳יל. עיקר הנזק נגרם לחלונות שנופצו באבנים על ידי מתנחלים. לפחות שישה בתי אב פלסטינים, המונים 25 פלסטינים, בהם שמונה נשים, 12 ילדים ואדם אחד עם מוגבלות, נעקרו מבתיהם. לפחות 75 כלי רכב בבעלות פלסטינית ניזוקו או נהרסו, כולל 39 כלי רכב שנשרפו לחלוטין. בנוסף, ב־21 ביוני מתנחלים ישראלים השחיתו בית ספר ומסגד בעוריף (שכם). בשעות הערב של ה־21 ביוני, מתנחלים ישראלים נכנסו לבית הספר הריק והשליכו בקבוקי תבערה לעבר חלונות של שתי כיתות, תוך גרימת נזק. בסך הכול, במהלך התקפות המתנחלים האמורות, נפצעו 19 פלסטינים, בהם חמישה ילדים, על ידי מתנחלים ו־160 נוספים נפצעו על ידי כוחות ישראליים שהתערבו או השתתפו בתקריות בדרך אחרת. מתוך 160 הפצועים, 14 היו מירי חי, 15 מכדורי גומי, 123 קיבלו טיפול רפואי בעקבות שאיפת גז מדמיע שנורה על ידי כוחות ישראליים, ושמונה הוכו. ארבעה מתנחלים ישראלים נפצעו מאבנים שיידו פלסטינים באחת מהתקריות הללו, בעוריף (שכם).

 • שישה פלסטינים נוספים, בהם שלושה ילדים, נפצעו על ידי מתנחלים ישראליים ונזק נגרם לרכוש פלסטיני על ידי מי שידועים כמתנחלים או מי שהם כפי הנראה מתנחלים, ב־33 תקריות נוספות ברחבי הגדה המערבית. זאת, בנוסף לפלסטינים שנהרגו על ידי מתנחלים וכוחות ישראליים בתקריות שהיו מעורבים בהן מתנחלים כמפורט לעיל. ב־21 ביוני, מתנחלים ישראלים תקפו במוטות ברזל ובמכות גבר פלסטיני בכניסה לבירין (חברון). ב־28 ביוני, מתנחלים היכו ופצעו שני ילדים פלסטינים שרעו את עדריהם באל מוערג׳את מזרח (רמאללה). ביום ההוא, מתנחלים ישראלים הקימו שני אוהלי מגורים על אדמות פלסטיניות פרטיות באזור ח׳רבת א־תוואמיני במסאפר יטא (חברון). בהתנגשות גופנית שאירעה כתוצאה מכך בין בעלי אדמות פלסטינים למתנחלים ישראלים, גבר פלסטיני אחד הוכה ונפצע. ב־2 ביולי, מתנחלים ישראלים חסמו כביש ליד כפר יאסוף (שכם) ויידו אבנים לעבר כלי רכב פלסטינים. ילד פלסטיני אחד נפצע מאבנים ולשני כלי רכב נגרם נזק. ב־3 ביולי, פלסטיני אחד נורה ונפצע מתחמושת חיה שנורתה על ידי מתנחלים ישראלים, לאחר שמתנחלים, מלווים בכוחות ישראליים, תקפו במהלך הלילה את הכפר דיר דיבואן (רמאללה). פלסטינים יידו אבנים ומתנחלים ישראלים ירו תחמושת חיה, אשר גרמה לפציעתו של גבר פלסטיני בידו. על פי מקורות בקהילה, יותר מ־260 עצים ושתילים הושחתו במהלך התקופה הנסקרת על אדמות פלסטיניות ליד התנחלויות ישראליות, זאת בשמונה תקריות שאירעו ליד חוסאן ואל ח׳דר (שניהם בבית לחם), תרקומיא, אל־בווארה וא־תוואני (כולם בחברון), אום ספא ודורה אל־קרע (שניהם ברמאללה), וכפר א־דיכ (סלפית). רכוש פלסטיני אחר ניזוק ובעלי חיים נפצעו ב־14 תקריות ברמאללה, שכם, סלפית, חברון, ירושלים וקלקיליה או בסמוך להן. הנכסים שניזוקו כללו מבני מגורים וחקלאות, טרקטורים, יבולים ורשת מים. ב־11 התקריות הנותרות שדווח עליהן בגדה המערבית, מתנחלים ישראלים יידו אבנים והשחיתו 19 כלי רכב פלסטינים.

 • בנוסף לארבעת הישראליים שנהרגו ולתשעה שנפצעו ליד עלי, מחסום ברתעא (ג׳נין) ועוריף (שכם) (ראו לעיל), שני מתנחלים נוספים נפצעו בתקריות יידוי אבנים ברחבי הגדה המערבית. בשתי תקריות, שהתרחשו ב־22 יוני וב־4 ביולי, פלסטינים יידו אבנים לעבר כלי רכב ישראליים בסמוך ליריחו וירושלים. כתוצאה מכך, שני ישראלים נפצעו ונזק נגרם לשני כלי רכב. בנוסף, בארבע תקריות נוספות ליד רמאללה, יריחו ובית לחם, נזרקו אבנים על ידי אנשים שמוערך כי הם פלסטינים לעבר כלי רכב ישראליים; נזק נגרם לשניים מכלי הרכב, על פי מקורות ישראליים.

 • עשרה ישראלים נפצעו בשתי התקפות דקירה ודריסה שבוצעו על ידי פלסטינים בשטח ישראל ותוקף פלסטיני אחד נהרג. ב־3 ביולי נער פלסטיני בן 14 מג׳נין דקר ופצע גבר ישראלי בבני ברק (ישראל) ולאחר מכן נתפס ונעצר על ידי שוטרים ישראלים. ב־4 ביולי, גבר פלסטיני מחברון דרס בכלי רכבו הולכי רגל בתל אביב ולאחר מכן יצא מהרכב ודקר אחרים. על פי מקורות ישראליים, מניין הפצועים כלל עד תשעה בני אדם, בהם אישה בהריון שאיבדה את עוברה. עוד דווח כי התוקף נורה ונהרג על ידי אזרח ישראלי.

 • הרשויות הישראליות הרסו, תפסו או אילצו בני אדם להרוס 38 מבנים בירושלים המזרחית ובשטחי C של הגדה המערבית, לרבות 14 בתי מגורים, בנימוק של העדר היתרי בניה ישראליים שכמעט לא ניתן להשיגם. כתוצאה מכך, 48 פלסטינים, בהם 22 ילדים, נעקרו מבתיהם ומחייתם של למעלה מ־8,000 אחרים נפגעה. שישה מתוך המבנים שנפגעו, נתרמו במענה להריסות קודמות ביישובים חממת אל־מלח ועין אל־חילווה – אום אל־ג׳מאל (שניהם בטובאס). יותר ממחצית מהמבנים שנפגעו (23) היו בשטח C. חמישה עשר המבנים הנותרים נהרסו בירושלים המזרחית, כולל מבנה מגורים אחד בא־טורי, שהובילו לעקירתם של שני בתי אב המונים 14 נפשות, בהם שישה ילדים. אחד עשר מתוך 15 המבנים שנהרסו בירושלים המזרחית נהרסו על ידי בעליהם כדי להימנע מתשלום קנסות לרשויות הישראליות.

 • ב־15 וב־22 ביוני פשטו כוחות ישראליים על העיר שכם בשטח A של הגדה המערבית והרסו באמצעות חומרי נפץ שתי דירות בשני רבי־קומות נפרדים, למטרות ענישה. ההריסות גרמו לעקירתם של שני משקי בית המונים 11 בני אדם, בהם שלושה ילדים. שני הבתים היו בבעלות משפחותיהם של שני גברים שנעצרו והואשמו בהריגת חייל ישראלי באוקטובר 2022. פלסטיני נהרג על ידי הכוחות הישראליים במהלך אחת ההריסות הללו ב־14 ביוני. במהלך שתי ההריסות האמורות נפצעו בסך הכול 618 בני אדם, בהם 38 ילדים על ידי כוחות ישראליים; על פי פרסומים, פלסטינים יידו אבנים ומטעני נפץ והכוחות הישראליים השתמשו בתחמושת חיה, קליעי מתכת מצופים גומי ומכלי גז מדמיע. מתחילת 2023 נהרסו 14 בתי מגורים ומבנה חקלאי אחד לשם ענישה, לעומת 14 מבנים במהלך שנת 2022 כולה ושלושה בשנת 2021. הריסות עונשיות הן סוג של ענישה קולקטיבית וככאלה הינן בלתי חוקיות לפי החוק הבינלאומי.

 • ברצועת עזה, בלפחות 21 תקריות, פתחו כוחות ישראליים ב"יריות אזהרה" ליד גדר המערכת הישראלית או מול חוף הים, ככל הנראה כדי לאכוף הגבלות גישה. במהלך תקריות אלה, עבודת חקלאים ודייגים שובשה קשות. בשתי תקריות, דייג אחד נפצע וחמישה אחרים נעצרו. כמו כן, ספינת דיג אחת נתפסה ואחרת ניזוקה. בשתי הזדמנויות יישרו דחפורים צבאיים ישראליים אדמה בשטח עזה, ליד גדר המערכת, בשטח המרכזי. בנפרד, שלושה גברים פלסטינים נעצרו על ידי הכוחות הישראליים כאשר ניסו להיכנס לשטח ישראל דרך גדר המערכת.

 • ב־3 וב־4 ביולי, פלסטינים התקבצו על יד גדר המערכת הישראלית מול העיר עזה ומחו נגד המבצע הישראלי בג׳נין. חמישה פלסטינים נפצעו, בהם ילד אחד, שעה שמפגינים פלסטינים יידו אבנים וכוחות ישראליים ירו תחמושת חיה. 

 • בנוסף, ברצועת עזה, ב־14 וב־26 ביוני, שלושה ילדים פלסטינים נפצעו מפיצוץ נפלי תחמושת לאחר שטיפלו בתחמושת שמצאו ברפיח ובעיר עזה. 

הערות

 1. פלסטינים שנהרגו או נפצעו מידי אנשים שאינם אנשי כוחות ישראליים, כלומר מידי אזרחים ישראליים או מרקטות פלסטיניות שהחטיאו את מטרתן, וכן מי שהסיבה המיידית למותם או זהות מבצע התקיפה עדיין שנויות במחלוקת, או אינן ידועות, נספרים בנפרד.
 2. הנפגעים הישראליים בתרשימים אלה כוללים בני אדם שנפצעו כשרצו למצוא מחסה במהלך מתקפות רקטות פלסטיניות. אזרחים זרים שנהרגו במתקפות שביצעו פלסטינים, ובני אדם שהסיבה המיידית למותם או זהות מבצע המתקפה שבה נפגעו עדיין שנויות במחלוקת, לא ברורות או אינן ידועות, נספרים בנפרד.

נתוני ההגנה על אזרחים שבידי משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים כוללים תקריות שהתרחשו מחוץ לשטח הפלסטיני הכבוש רק אם תושבי השטח הפלסטיני הכבוש היו מעורבים בהן, כקורבנות או כמבצעי מתקפות.

דוח זה משקף את מידע הזמין בעת פרסומו. הנתונים העדכניים ביותר ופירוק לקטגוריות נוספות זמינים כאן: ochaopt.org/data.

32 פלסטינים נהרגו מידי כוחות ישראליים 1
2023
146 31
2022
151 30
2021
78 263
 • הגדה המערבית
 • עזה
1,316 פלסטינים נפצעו מידי כוחות ישראליים 1
2023
    5,988|229
2022
9,873 412
2021
16,633 2,367
 • הגדה המערבית
 • עזה
5 ישראלים נהרגו מידי פלסטינים 2
2023
21 3
2022
10 15
2021
3 14
 • השטח הפלסטיני הכבוש
 • ישראל
36 ישראלים נפצעו מידי פלסטינים 2
2023
    86|72
2022
    182 | 81
2021
175 722
 • השטח הפלסטיני הכבוש
 • ישראל
41 מבנים בבעלות פלסטינית נהרסו
2023
295 129 27
2022
780 143 29
2021
722 181 8
 • אזור C
 • ירושלים המזרחית
 • אזורי A ו־B
59 פלסטינים נעקרו מבתיהם שנהרסו
2023
269 322 102
2022
594 334 103
2021
835 350 24
 • אזור C
 • ירושלים המזרחית
 • אזורי A ו־B
84 התקפות על ידי מתנחלים
נגד פלסטינים בגדה המערבית
2023
388 137
2022
621 228
2021
370 126
 • תקריות של פגיעה ברכוש
 • תקריות עם נפגעים
139 מבצעי חיפוש ומעצר של הצבא הישראלי בגדה המערבית
2023
1,800
2022
3,437 0
2021
3,451 0
  2 פלישות של הצבא הישראלי לעזה
  2023
  28
  2022
  37 0
  2021
  50 0
   21,992 יציאות וכניסות של אנשים דרך רפיח
   2023
   77,030 73,540
   2022
   133,764 144,899
   2021
   80,684 100,246
   • לעזה
   • מעזה
   4,290 מטעני סחורות הוכנסו לעזה
   2023
   11,022 27,299
   2022
   22,767 51,329
   2021
   27,685 52,676
   • חומרי בניין
   • אחר
   169 מטעני סחורות הוצאו מעזה
   2023
   2,020 1,033
   2022
   3,350 2,484
   2021
   2,379 1,699
   • לגדה המערבית
   • למקומות אחרים