פורסם ביום 13 יוני 2016

חיים מפוצלים: סקירה כללית הומניטרית לשנת 2015הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית