פורסם ביום 16 ינואר 2013

סערת החורף | דוח מצב (נכון ל־16 בינואר 2013, שעה 15:00)הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית