פורסם ב־ 21 דצמבר 2017
 במסגרת  

הגדה המערבית | פלסטינים בסכנת העברה בכפייההנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית