פורסם ביום 21 דצמבר 2017
 במסגרת  

הגדה המערבית | תנועה וגישה בגדה המערביתהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית