פורסם ביום 6 ספטמבר 2011

עדכון תנועה וגישה בגדה המערבית | אוגוסט 2011הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית