פורסם ביום 21 דצמבר 2017
 במסגרת  

הגדה המערבית | ההשלכות ההומניטריות של פעילויות התנחלותהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית