פורסם ביום 21 דצמבר 2017
 במסגרת  

ירושלים המזרחית: סוגיות הומניטריות מעוררות דאגההנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית