פורסם ביום 22 מרץ 2018

הרס מבנים ועקירה בגדה המערבית | פברואר 2018

דגשים

  • עלייה קלה במספר ההריסות והתפיסות בחודש פברואר.
  • רוב המבנים תמכו במחייה בתחומי החקלאות, המרעה והמסחר.
  • שמונה מבנים שהוקמו במימון האיחוד האירופי נהרסו או נתפסו, בהם בית ספר באזור המתוכנן להרחבת התנחלות.

סקירה כללית

בפברואר 2018 תועדה עלייה קלה בהיקף ההריסות והתפיסות שביצעו הרשויות הישראליות ברחבי הגדה המערבית: סך הכול נהרסו או נתפסו 37 מבנים. לשם השוואה, בחודש ינואר נהרסו או נתפסו 33 מבנים, ובשנת 2017 עמד הממוצע החודשי על 35 מבנים. כל ההריסות והתפיסות החודש, מלבד אחת, בוצעו בנימוק של היעדר היתרי בנייה, והתפלגו באופן כמעט שווה בין שטח C לירושלים המזרחית.

שמונה מהמבנים שנהרסו או נתפסו החודש שימשו למגורים, והריסתם או תפיסתם הביאו לעקירתם של 44 פלסטינים מבתיהם, בהם 24 ילדים, נתון הנמוך ב־20% מהממוצע החודשי לשנת 2017. אחד הבתים שנפגעו נבנה במימון האיחוד האירופי וניתן כסיוע הומניטרי למשפחה שנעקרה מביתה בהריסה קודמת בקהילה הבדואית ג׳בל אל־באבא שבנפת ירושלים, בשטח המתוכנן להרחבת ההתנחלות מעלה אדומים (E1).

כל יתר המבנים שנהרסו או נתפסו החודש, מלבד אחד, תמכו במקורות מחיה של קהילות בתחומי החקלאות, רעיית הצאן והמסחר, בהם מחסים לבעלי חיים, מחסנים, בארות מים, צינורות השקיה וחנויות. שישה מהמבנים האלה היו סיוע הומניטרי במימון האיחוד האירופי, שניתן לשתי קהילות בשטח C: אום אל־ג׳מאל שבצפון בקעת הירדן ואל־בּוּוֵירה שבנפת חברון, כמענה להריסות קודמות.

ג׳בל אל־באבא ואום אל־ג׳מאל הן שתי קהילות פלסטיניות קטנות שבנובמבר 2017 קיבלו "צווי תיחום" שהוציא הצבא הישראלי ואשר הורו על "סילוק כל רכוש" מתוכם. התנגדויות שהוגשו בנוגע לצווים אלה נדחו. אלו התקריות הראשונות שתועדו בקהילות אלה מאז מתן צווי התיחום.

אחד ממחסי בעלי החיים שנהרסו החודש היה בכפר ברקין המצוי בשטח A (נפת ג׳נין), ונהרס במהלך מבצע צבאי שנועד ללכוד את החשודים בביצוע פיגוע ירי ב־9 בינואר 2018, שבו נהרג מתנחל. זה המבנה החמישי מאז תחילת 2018 שנהרס במהלך מבצע צבאי. במהלך התקרית ניזוקו ארבע דירות מגורים נוספות, נזק שגרם לעקירה הזמנית של 15 בני אדם (נתון שלא נכלל במניין העקורים הכולל).

קהילה נוספת שנפגעה החודש הייתה קהילת אבו נוואר שבנפת ירושלים, שבה הרסו הרשויות הישראליות שתי כיתות לימוד שנבנו במימון האיחוד האירופי ושירתו 26 תלמידי כיתות ג׳ ו־ד׳. זו ההריסה או התפיסה השישית בבית הספר אבו נוואר מאז פברואר 2016. בדומה לג׳בל אל־באבא, גם קהילת אבו נוואר שוכנת בשטח האסטרטגי של תוכנית E1. שתי הקהילות נמנות עם 46 הקהילות במרכז הגדה המערבית המצויות בסכנת העברה בכפייה בשל הסביבה הכופה המופעלת עליהן, לרבות קידומה של תוכנית להעברה ויישוב מחדש. המתאם ההומניטרי בפועל לשטח הפלסטיני הכבוש, רוברטו ולנט, העלה חששות בדבר ההתמקדות בבית הספר וקרא לרשויות הישראליות למלא את מחויבויותיהן מתוקף המשפט הבינלאומי ולחדול מיד מכל הנהגים היוצרים סיכון להעברה בכפייה. ארגונים שותפים בכוח המשימה לענייני חינוך זיהו 36 בתי ספר בשטח C ושמונה בתי ספר בירושלים המזרחית המצויים בסיכון להריסה מלאה או חלקית בשל צווים תלויים ועומדים (ראו מפה). 21 מבתי הספר בסיכון קיבלו סיוע כלשהו מהאיחוד האירופי ומהמדינות החברות בו.

תרשימים וטבלאות עם נתונים נוספים זמינים בגרסה המלאה של דוח זה.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית