הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית | אוגוסט 2021

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.