בכירים באו״ם קוראים לרשויות הישראליות לעצור את התוכניות להרס מבנים בצור באהר

הודעה מאת מר ג׳יימי מקגולדריק (המתאם ההומניטרי), מר גווין לואיס (מנהל פעולות אונר״א בגדה המערבית) ומר ג׳יימס הינאן (ראש משרד נציבות זכויות האדם בשטח הפלסטיני הכבוש)

אנו עוקבים מקרוב מאוד אחר ההתפתחויות באזור צור באהר של נפת ירושלים. 17 פלסטינים, בהם תשעה פליטים פלסטינים, עלולים להיעקר מבתיהם, ויותר מ־350 בני אדם אחרים עלולים לאבד נכסים רבים, בשל כוונת הרשויות הישראליות להרוס עשרה מבנים, ובהן כ־70 דירות, בשל קרבתם לגדר ההפרדה בגדה המערבית. לפני חודש, לאחר מיצויים של כמעט כל אמצעי הסעד המשפטי מבית, מסרו כוחות ישראליים לתושבים "הודעה על כוונה להרוס" שתוקפה יפוג מחר, 18 ביולי.

הרס מבנים ופינוי בני אדם בניגוד לרצונם נמנים עם שורה של אמצעי לחץ החושפים פלסטינים רבים בגדה המערבית לסכנה של העברה בכפייה. נפגעים מכך באופן מיוחד תושבי ירושלים המזרחית והאזורים הסמוכים לה, שבהם ניכרה בשנת 2019 עלייה משמעותית במספר ההריסות.  

תשעה מבין 17 הפלסטינים המצויים כעת בסכנת עקירה הם פליטים פלסטינים, בהם זוג קשישים וחמישה ילדים. עבור פליטים רבים בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, עקירה היא בה בעת זיכרון חי וסכנה מיידית. עקירה, במיוחד עבור החלשים והפגיעים ביותר, היא התנסות טראומטית שנודעו לה השלכות ממושכות. 

אנו מצטרפים לגורמים אחרים בקהילה הבינלאומית וקוראים לישראל לעצור את התוכניות להרוס מבנים אלה ומבנים אחרים וליישם מדיניות תכנון הוגנת שתיתן מענה לצורכי הדיור והפיתוח של פלסטינים תושבי הגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, כעולה ממחויבויותיה ככוח הכובש.