פורסם ביום 15 פברואר 2008

תת־מזכ״ל האו״ם לענינים הומניטריים: המצב ברצועת עזה "עגום ואומלל" | 15 פברואר 2008הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית