פורסם ביום 8 יוני 2015

סוסיא: קהילה בסכנה מיידית של העברה בכפייה | יוני 2015הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית