הודעה מטעם לין הייסטינגס, המתאמת ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, בעניין הקלת ההגבלות על הכניסה לעזה והיציאה ממנה

היום ביקרתי שוב בעזה, לראות עד כמה התקדמו העניינים בה כיום, תשעה שבועות מאז תחילת מעשי האיבה עם ישראל. לרוע המזל, מאז תחילת ההסלמה, ב־10 במאי, הכנסת סחורות דרך מעבר כרם שלום הוגבלה למזון, אספקה רפואית, דלק, מספוא, כמה תשומות חקלאיות ופריטים נוספים התחומים בהגדרות צרות.

ללא חזרה להכנסה סדירה וניתנת לחיזוי של סחורות אל תוך עזה, יכולתם של האו״ם והארגונים השותפים לנו לספק התערבויות חיוניות מצויה בסכנה, וכך גם המחיה של בני האדם החיים בעזה, והשירותים הבסיסיים הניתנים להם. להערכת האו״ם, נכון לעכשיו ל־250 אלף בני אדם עדיין אין גישה סדירה למים זורמים, ו־185 אלף בני אדם נסמכים על מקורות מים לא בטוחים או משלמים מחירים גבוהים יותר עבור מים בבקבוקים. ענף החקלאות החיוני, מקור מרכזי למזון ולהכנסה בעזה. מצוי בסיכון, ובכלל זה עונת הנטיעות הנוכחית.

מתן מענה לצרכים הומניטריים, לרבות חידוש שירותי מים, בריאות ותברואה חיוניים, ושיקומה של עזה אינם יכולים להתקדם ללא הכנסה של אספקה מגוונת, לרבות ציוד, ושל חומרי הבניין הדרושים לתמיכה בתיקונים ובפעולות הומניטריות אלה. 

הפסקת ההכנסה הסדירה של סחורות פוגעת בעבודתם של מאות עסקים במגזר הפרטי בעזה, ובהכנסתם של אלפי עובדים. הייצוא מעזה, החיוני למחיית התושבים, נעצר כמעט לגמרי. כדי שהמגזר הפרטי יתאושש וייטול על עצמו מחדש את תפקידו כמנוע העיקרי לצמיחה ולתעסוקה, יש להסיר את המכשולים הניצבים בפניו.

המנגנון התלת־צדדי לשיקום עזה, שהוקם בעקבות מעשי האיבה ב־2014, הצליח לאפשר הכנסה של חומרים וסחורות באופן מחויב למתן דין וחשבון ושקוף ,שהבטיח שהסיוע לא יוסט מיעדו, ויגיע אך ורק לתושבי עזה. מספר מיזמי תשתית גדולים, לרבות כאלה שהוגשו לאישור המנגנון לשיקום עזה ואף אושרו קודם לסבב ההסלמה, מוקפאים כעת בשל ההגבלות על יבוא החומרים הדרושים ליישומם. למיזמים כאלה נודע תפקיד מרכזי בשיקום ובשיפור של מתן שירותים בסיסיים ושל כלכלת עזה.

ולבסוף, אנשי סגל מקומיים חיוניים לפעולות הומניטריות; האו״ם והארגונים השותפים הלא ממשלתיים שלנו צריכים לחזור לפעילות רגילה, שבמסגרתה אנשי סגל יכולים להיכנס לעזה ולצאת ממנה באופן סדיר וניתן לחיזוי.

על ישראל לעמוד במחויבויות המוטלות עליה מתוקף המשפט ההומניטרי הבינלאומי; סיוע הומניטרי אינו כפוף לתנאים כלשהם.

אני מפצירה בישראל להחיל הקלות בהגבלות המוטלות על תנועת סחורות ובני אדם אל עזה וממנה, בהתאם להחלטה 1860 של מועצת הביטחון של האו״ם משנת 2009, במטרה להגיע בסופו של דבר להסרתן. רק אם הסגרים המחלישים והמתישים יוסרו במלואם ניתן יהיה לקוות להגיע לפתרון בר־קיימא של המשבר ההומניטרי ולתרום ליציבות לטווח ארוך יותר.