הודעה מטעם ארגון הגג של גופי הסיוע בשטח הפלסטיני הכבוש על הפינוי הצפוי של משפחת סאלם בשייח׳ ג׳ראח שבירושלים המזרחית

נציגי ארגון הגג של גופי הסיוע ההומניטרי בפלסטין, המורכב מסוכנויות או״ם וארגונים בינלאומיים ופלסטיניים לא ממשלתיים, נפגשו היום עם משפחת סאלם בשכונת שייח׳ ג׳ראח שבירושלים המזרחית הכבושה. במהלך חודש מרס עלולה המשפחה בת 12 הנפשות, בהן שישה ילדים והאם המבוגרת, פאטמה סאלם – כולם פליטים פלסטינים – להיות מפונה בכפייה מהבית שבו גרה המשפחה זה שבעים שנה.

ההודעה על הפינוי המתוכנן הגבירה לאחרונה את המתיחות בשכונה הירושלמית, שם התחוללו עימותים בין תושבים פלסטינים, מתנחלים וכוחות ביטחון ישראליים. נזק נגרם לרכוש, ורבים נפצעו או נעצרו מאז יום שישי, 11 בפברואר; בעצורים שמונה ילדים. בני משפחת סאלם עצמה ושכניהם הותקפו בתרסיס פלפל ואבנים, ואלה גרמו לפציעות והסבו נזק לרכוש.

משפחת סאלם היא אחת מ־218 משפחות פלסטיניות, המונות 970 בני אדם, לרבות 424 ילדים, החיות בירושלים המזרחית, בעיקר בשכונות שייח׳ ג׳ראח וסילוואן, ואשר מעל ראשיהן מרחפת כעת סכנה של פינוי בכפייה על ידי הרשויות הישראליות.

האו״ם קרא בעבר פעם אחר פעם לעצור את הפינויים בכפייה ואת הרס המבנים בגדה המערבית הכבושה, לרבות בירושלים המזרחית: המשפט ההומניטרי הבינלאומי אוסר על הכוח הכובש להעביר בכפייה אנשים מוגנים, יהא אשר יהא המניע לכך.

יש לנקוט צעדים פעילים לעצור את ההסלמה במצב לפני שיפרוץ משבר נוסף. אנו קוראים לכל המנהיגים הפוליטיים ולראשי הקהילות להימנע ממעשים ואמירות מתסיסים. על הרשויות הישראליות לנקוט צעדים להבטיח הגנה על אזרחים, לרבות פליטים פלסטינים.
סוף