הודעה מטעם לין הייסטינגס, המתאמת ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, בעניין ההסלמה באלימות בעזה ובישראל

אני מודאגת מאוד לנוכח ההסלמה המתמשכת והחמורה באלימות בין לוחמים פלסטינים לבין ישראל בעזה וסביבה. ההסלמה גבתה עד כה את חייהם של 13 פלסטינים, לרבות ילדה בת חמש ואישה, בתקיפות אוויריות ישראליות. דיווחים מצביעים על יותר ממאה פצועים פלסטינים ועל שבעה פצועים ישראלים. שכונות מגורים בעזה ובישראל נפגעו ובתים ניזוקו; כבר עתה, 31 משפחות בעזה נותרו ללא קורת גג.

המצב ההומניטרי בעזה היה מלכתחילה בכי רע, וסבב הסלמה אחרון זה יכול רק להחמיר אותו עוד יותר. יש להפסיק את מעשי האיבה וכך למנוע את מותם ופציעתם של אזרחים נוספים בעזה ובישראל. על כל הצדדים לכבד את עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי, לרבות עקרונות ההבחנה, הזהירות והמידתיות.

הדלק עבור תחנת הכוח של עזה אמור לאזול היום; אספקת החשמל כבר נותקה בחלקה. המשך פעולתם של מתקני שירותים בסיסיים, כמו בתי חולים, בתי ספר, מחסנים ומקלטים ייעודיים לעקורים פנימיים הוא חיוני, ומצוי כעת בסכנה. כדי שניתן יהיה לתת מענה לצרכים ההומניטריים, אסור שיימנעו התנועה והגישה של אנשי סגל הומניטרי, של אנשים הזקוקים לטיפול רפואי דחוף, או של סחורות חיוניות, לרבות מזון ודלק המוכנסים אל עזה.

על הרשויות הישראליות וארגונים פלסטיניים חמושים להתיר מייד לאו״ם ולארגונים השותפים לנו להכניס לעזה דלק, מזון ואספקה רפואית, ולפרוס אנשי סגל הומניטרי בהתאם לעקרונות בינלאומיים; באופן ספציפי, יש להבטיח גישה ובטיחות דרך מעברי גבול מרכזיים. אנו מוכנים ומזומנים לעבוד עם כל הצדדים כדי להבטיח מתן מענה לצרכים ההומניטריים.

אני חוזרת על קריאתו של המתאם המיוחד מטעם האו״ם לכל הצדדים, להפוך על פיה את מגמת ההסלמה ולעצור את האלימות, ובכך להימנע מהשלכות הרסניות, במיוחד עבור אזרחים.