פורסם ב־ 5 מרץ 2014

דוח מיוחד: פרופיל פגיעוּת שטח C

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית