פורסם ביום 5 מרץ 2014

דוח מיוחד: פרופיל פגיעוּת שטח Cהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית