פורסם ב־ 5 מרץ 2014

דוח מיוחד: פרופיל פגיעוּת שטח C



הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית