פורסם ביום 7 מאי 2009

דוח מיוחד: מרחב מצטמק: התכווצות המרחב העירוני ופיצול האזורים החקלאיים בנפת בית לחם | מאי 2009הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית