פורסם ביום 15 דצמבר 2009

הגבלת המרחב: משטר התכנון והבנייה שישראל מיישמת בשטח C של הגדה המערביתהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית