פורסם ביום 19 יוני 2014

דוח שבועי בנושא הגנה על אזרחים | 10-16 יוני 2014הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית