הושקה תוכנית לתמיכה ב־1.6 מיליון פלסטינים פגיעים בשנת 2022

היום השיקה המתאמת ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, לין הייסטינגס, תוכנית מענה הומניטרי בעלות של 510 מיליון דולר לתמיכה ב־1.6 מיליון בני אדם, מהחלשים והפגיעים ביותר בעזה ובגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, במהלך שנת 2022. במהלך ההשקה התקיים דיון פתוח בין אנשי סגל בכירים באו״ם ובארגונים לא ממשלתיים לבין הציבור.
"עשרות ארגונים הומניטריים ערוכים ליישם את 193 המיזמים הכלולים בתוכנית", אמרה הייסטינגס. "יחד, נפעל להגן על זכויותיהם של פלסטינים ופלסטיניות הנתונים לכיבוש ישראלי, להגדיל את הגישה לשירותים בסיסיים איכותיים, ולתמוך ביכולותיהם של פלסטינים פגיעים להתמודד עם ההשלכות של המשבר הממושך ולהתגבר עליהן, לרבות התמודדות עם מצב דחק ממושך. מטבע הדברים דרוש מימון כדי למנוע הידרדרות נוספת, אבל לשם צמצום הצרכים חובה להבטיח כי למשבר ממושך זה יימצאו פתרונות מדיניים".
לפי ניתוח הצרכים שעליו מבוססת התוכנית, מוערך כי שניים מכל חמישה פלסטינים יזדקקו בשנת 2022 לסוג כזה או אחר של סיוע הומניטרי. כ־64% מתוכם, שהם 1.3 מיליון בני אדם, חיים בעזה, האזור שבו יוגשו מרבית פעולות הסיוע. התוכנית מכסה את עזה, ירושלים המזרחית, שטח C ואזור H2 בעיר חברון, והיא תשלים את מאמציהן של הרשויות הפלסטיניות.
בניתוח הצרכים נמצא כי בעזה, המצור הישראלי, הפילוג הפלסטיני מבית וסבבי הסלמה חוזרים ונשנים במעשי האיבה פועלים יחד להזין את התלות בסיוע, והותירו את רמת האבטלה בשיעור של 44.7% ואת רמת העוני בשיעור של 59.3%. בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, דפוסי מדיניות ישראליים כגון התנחלויות לא חוקיות, הרס מבנים ופינוי בני אדם, העלולים להוביל להעברה בכפייה, לצד מניעת זכויות וחירויות בסיסיות, תורמים יחדיו ליצירת הצרכים המתמשכים.
התוכנית תטפל בצורך של פלסטינים בשיפור של הביטחון התזונתי, הבריאות, ההגנה מפני הפרת זכויותיהם, החינוך, המחסה, המים, ההיגיינה והתברואה.