פורסם ביום 23 אוקטובר 2015

הגבלות תנועה חדשות בירושלים המזרחית | אוקטובר 2015

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית