תנועה מעזה ואליה – עדכון לחודש מאי 2023

דגשים

 • במאי 2023 סגרו הרשויות הישראליות את הגבול עם עזה למשך חמישה ימים, במהלך סבב ההסלמה במעשי האיבה.
 • אף שמספר ההיתרים הישראליים ליציאה למטרות עבודה גדל מעט, רוב האנשים עדיין אינם זכאים להגיש בקשה להיתר.
 • תנועת בני אדם דרך ישראל פחתה, ואילו היקף הנסיעות אל מצרים או ממנה גדל.
 • בתנועת סחורות דרך שני הגבולות חל גידול.

רקע: תנאי החיים של יותר משני מיליון פלסטינים תושבי רצועת עזה נפגעים זה זמן רב מהגבלות על תנועת בני אדם והעברת סחורות מעזה ואליה. רבות מההגבלות החלות היום הוטלו במקור על ידי הרשויות הישראליות בתחילת שנות התשעים, והוחמרו אחרי יוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על רצועת עזה והטלת מצור על ידי הרשויות הישראליות. הגבלות אלה ממשיכות לצמצם את הגישה למקורות מחיה, לשירותים בסיסיים חיוניים ולדיור; הן משבשות חיי משפחה ופוגעות בתקווה לעתיד של ביטחון ושגשוג. מצב זה החריף בשל ההגבלות שהרשויות המצריות הטילו במעבר רפיח.

ילדים בעזה אוספים מתכת ופלסטיק למכירה. גרוטאות ברזל ואלומיניום נמנות עם הסחורות המועטות שמותר להוציא מתוך עזה. צילום: משרד האו״ם

ילדים בעזה אוספים מתכת ופלסטיק למכירה. גרוטאות ברזל ואלומיניום נמנות עם הסחורות המועטות שמותר להוציא מתוך עזה. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, 14 ביוני 2023.

תנועת בני אדם לישראל ולגדה המערבית

 • במאי התירו הרשויות הישראליות 41,681 יציאות של בני אדם מעזה (רוב הנוסעים יצאו כמה פעמים). נתון זה נמוך ב־3% ממספר היציאות בחודש אפריל, וגבוה ב־18% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת, נתון זה נמוך ב־92% מהממוצע החודשי של היציאות בשנת 2000, לפני הטלת ההגבלות על סמך קטגוריות נוסעים על ידי הרשויות הישראליות. את הירידה ניתן לייחס לסגר שהוטל על גבול ישראל עם עזה בין 9 ל־13 במאי 2023, במהלך סבב ההסלמה במעשי האיבה.
 • עד 84% מהיציאות היו של פלסטינים שהורשו לצאת למטרות עבודה; רובם מועסקים כפועלים שכירי יום בישראל. הרשויות הישראליות הגדילו את מספר היתרי היציאה שניתנו למטרות אלה מ־21,835 באפריל ל־22,029 במאי.
 • 8% מהיציאות היו לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל (מטופלים או מלוויהם). בסך הכול הוגשו לרשויות הישראליות 1,828 בקשות להיתרי יציאה עבור תורים רפואיים שנקבעו לחודש מאי. 22% מתוכן לא אושרו במועד. לחצו כאן למידע נוסף.

רקע: פלסטינים אינם מורשים לצאת מעזה דרך ישראל, אף לא לצורך מעבר לגדה המערבית, אלא אם עלה בידיהם להשיג היתר יציאה ישראלי. רק מי שנמנים עם קטגוריות מסוימות – בעיקר "סוחרים" (לרבות פועלים), מטופלים ומלוויהם ועובדים של ארגוני סיוע – יכולים להגיש בקשה להיתר יציאה. אנשים אחרים אינם זכאים להיתר גם אם לא נשקף מהם סיכון ביטחוני להערכת הרשויות הישראליות. לרוב, הרשויות הישראליות אינן מוסרות סיבות ספציפיות לדחיית בקשה להיתר. כשבקשה מאושרת, בעל ההיתר רשאי לעבור במעבר ארז, הנתון לשליטה ישראלית ופועל בשעות היום, בימים ראשון עד חמישי, ובימי שישי עבור מקרים רפואיים דחופים ואזרחים זרים בלבד. 

יציאות אל/דרך ישראל (ממוצעים חודשיים)

""

תנועת בני אדם למצרים

 •  
 •  
 • במאי התירו הרשויות המצריות 14,855 יציאות של בני אדם מעזה (ייתכן שחלק מהנוסעים יצאו יותר מפעם אחת). נתון זה הוא הגבוה ביותר מאז ספטמבר 2022; והוא גבוה ב־73% ממספר היציאות באפריל. עם זאת, הוא נמוך ב־23% מהממוצע החודשי ב־2022.
 • הרשויות המצריות סירבו להתיר את כניסתם של 377 בני אדם בסך הכול מעזה למצרים, לעומת 324 בני אדם שכניסתם סורבה באפריל 2023. בדרך כלל הסיבות לסירוב אינן נמסרות, אבל לדברי הרשויות הפלסטיניות המקומיות, הרשויות במצרים נימקו זאת לעיתים קרובות בשיקולים ביטחוניים או באי־עמידה בהגבלות המיוחדות החלות על גברים בגילים 18 עד 40.
 •  
 •  

רקע: פלסטינים המבקשים לצאת מעזה למצרים או דרכה נדרשים להירשם שבועיים עד ארבעה שבועות מראש אצל הרשויות הפלסטיניות המקומיות. ניתן גם להגיש בקשה ישירות לרשויות המצריות, באמצעות חברה פרטית. הנהלים וההחלטות של שתי הרשויות נעדרי שקיפות. מי שבקשותיהם אושרו יוצאים מעזה דרך מעבר רפיח, הנתון לשליטת הרשויות המצריות ופועל בימי ראשון עד חמישי. לעיתים קרובות, המסע לקהיר דרך מדבר סיני ממושך וכולל עצירות מרובות לצורך בדיקות שמבצעים כוחות מצריים.

ממוצע חודשי של יציאות למצרים (אנשים)

""

סחורות נכנסות

סחורות כלליות (לא כולל דלק וגז)

 • במאי הוכנסו אל עזה דרך המעברים שבשליטת ישראל ומצרים 10,333 מטענים של סחורות מותרות. נתון זה גבוה ב־59% מנפח המטענים שהוכנסו באפריל 2023, חודש שבמהלכו היו מעברי כרם שלום ורפיח כאחד סגורים למשך ימים אחדים בשל חגים, וגבוה ב־16% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת, נתון זה עדיין נמוך ב־8% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007, אף שמאז גדלה אוכלוסיית עזה בכמעט 60%.
   
 • מכלל הסחורות שהוכנסו, 41% היו חומרי בניין ו־22% היו מזון. כ־3% ממטעני הסחורות הכילו סיוע הומניטרי מטעם ארגונים בינלאומיים, בעיקר מזון ואספקה רפואית.
 • כ־63% מהסחורות הוכנסו דרך ישראל. היקף זה גבוה ב־39% מהיקפן באפריל 2023, ונמוך בכמעט 6% מהממוצע החודשי לשנת 2022. מכלל הסחורות שהוכנסו דרך ישראל, כ־27% היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה); נתון זה נמוך ב־6% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • 37% הנותרים של הסחורות שהוכנסו לעזה הוכנסו דרך הגבול עם מצרים, שהיבוא ממנה התאפשר במשך 13 ימים. נתון זה כפול מהיקף הסחורות שהוכנסו באפריל 2023, וגבוה ב־40% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך מצרים, יותר מ־65% היו חומרי בניין. מרבית הסחורות הנותרות היו פריטי מזון.

רקע: מאז הטלת המצור ב־2007 הגבילו הרשויות הישראליות את הכנסתן לעזה של סחורות שהן מגדירות "דו־שימושיות" (שניתן להשתמש בהן לצרכים אזרחיים או צבאיים), כגון חומרי בניין, ציוד רפואי ומוצרים חקלאיים מסוימים. הכנסתן של כמה מהסחורות הללו יכולה להתאפשר לאחר תהליך ממושך של הגשת בקשה ובחינתה. הכנסת כל הסחורות מישראל או דרכה (לרבות סחורות שאינן מוגבלות) אפשרית רק דרך מעבר כרם שלום, וזאת לאחר תיאום מוקדם. מאז 2018 מוכנסות לעזה סחורות באופן סדיר גם ממצרים, דרך מעבר רפיח שבשליטת הרשויות המצריות, ובהמשך דרך שער סלאח א־דין הסמוך למעבר ומצוי בשליטת הרשויות המקומיות.

ממוצע חודשי של סחורות נכנסות לעזה (מטעני משא)

""

דלק וגז

 • כמות הדלק והסולר התעשייתי שהוכנסו לעזה מישראל וממצרים במאי גדלה ב־14% לעומת אפריל 2023. עם זאת, היקף זה עדיין נמוך ב־12% מהממוצע החודשי בשנת 2022. לא הוטלו כל הגבלות על יבוא דלק מכל סוג לעזה, אבל המימון ויכולת האחסון של הדלק מוגבלות.
 • כמות גז הבישול שיובאה לעזה פחתה ב־11% לעומת אפריל. היקפה היה גם נמוך ב־6% מהממוצע החודשי בשנת 2022. 
 • כמות הסולר התעשייתי שהוכנס עבור תחנת הכוח של עזה פחתה ב־5% לעומת אפריל. עם זאת, הקפאת האספקה במהלך חמשת הימים בהם היה מעבר כרם שלום סגור אילצה את תחנת הכוח של עזה לפעול רק במחצית מתפוקתה. האספקה במאי הייתה נמוכה ב־4% מהממוצע החודשי בשנת 2022.

סחורות יוצאות

 

 • במאי יצאו 571 מטעני סחורות מעזה דרך הגבולות עם ישראל ומצרים. נתון זה גבוה ב־11% מהנתון באפריל 2023, אבל נמוך ב־9% מהממוצע החודשי בשנת 2022. 
 • כ־369 ממטעני הסחורות הוצאו דרך הגבול עם ישראל. נתון זה היה גבוה מעט מהיקף הסחורות שהוצאו מעזה באפריל, ונמוך ב־62% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007.
 • מכלל הסחורות היוצאות, כ־57% הובלו לגדה המערבית, 42% יוצאו לישראל ופחות מ־1% נשלחו לחו"ל. מכלל הכמות, 78% היו ירקות, 12% היו מוצרי טקסטיל, 5% היו דגים, ו־5% הנותרים כללו ריהוט, גרוטאות ברזל ואלומיניום ודגים.
 • 202 מטעני סחורות נוספים שהכילו גרוטאות ברזל ואלומיניום, וכן סוללות משומשות, הובלו מעזה למצרים. נתון זה גבוה ב־36% מהנתון באפריל. בשנת 2022 וכן מאז תחילת 2023 ועד עתה התירו הרשויות המצריות להוציא מעזה רק סוללות משומשות וגרוטאות ברזל, אלומיניום ונחושת.
 •  

רקע: רוב המוצרים הנסחרים מחוץ לעזה משונעים דרך מעבר הסחורות כרם שלום, הנתון לשליטה ישראלית ואשר חלה בו שורה של הגבלות. בין 2007 ל־2014 אסרו הרשויות הישראליות כמעט כליל על הוצאת סחורות לגדה המערבית ולישראל, שווקיה העיקריים של עזה; ופעולה זו חודשה בהמשך בהדרגה. מאז אוגוסט 2021 יוצאו סחורות מסוימות למצרים דרך שער סלאח א־דין ומעבר רפיח.

ממוצע חודשי של סחורות יוצאות מעזה (מטעני משא)

""
""

מקור נתונים: משרד הכלכלה הלאומית בעזה. לנתונים נוספים ראו: ochaopt.org/data/crossings