תנועה מעזה ואליה: עדכון לחודש יוני 2023

דגשים

 • ביוני הועברו פחות סחורות דרך הגבול הישראלי עם עזה, שהיה סגור ב־28 וב־29 ביוני בשל חגים רשמיים.
 • תנועת בני אדם דרך ישראל גדלה, ואילו תנועת בני אדם למצרים פחתה משום שהגבול עם מצרים נסגר למשך שבעה ימים לתנועת נוסעים בשל חגים רשמיים במצרים. 
 • אף שמספר ההיתרים הישראליים ליציאה למטרות עבודה בישראל גדל מעט, רוב בני האדם עדיין אינם זכאים להגיש בקשה להיתר.
   

רקע: תנאי החיים של יותר משני מיליון פלסטינים תושבי רצועת עזה נפגעים זה זמן רב מהגבלות על תנועת בני אדם והעברת סחורות מעזה ואליה. רבות מההגבלות החלות היום הוטלו במקור על ידי הרשויות הישראליות בתחילת שנות התשעים, והוחמרו אחרי יוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על רצועת עזה והטלת מצור על ידי הרשויות הישראליות. הגבלות אלה ממשיכות לצמצם את הגישה למקורות מחיה, לשירותים בסיסיים חיוניים ולדיור; הן משבשות חיי משפחה ופוגעות בתקווה לעתיד של ביטחון ושגשוג. מצב זה החריף בשל ההגבלות שהרשויות המצריות הטילו במעבר רפיח.

Children in Gaza city collecting metal and plastic to sell. Scrap iron and aluminum are among the few types of commodities allow

תנועת בני אדם לישראל ולגדה המערבית

 • ביוני התירו הרשויות הישראליות 42,220 יציאות של בני אדם מעזה (רוב הנוסעים יצאו כמה פעמים). נתון זה גבוה ב־13% ממספר היציאות בחודש מאי, וגבוה ב־19% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת, נתון זה נמוך ב־92% מהממוצע החודשי של היציאות בשנת 2000, לפני הטלת ההגבלות על סמך קטגוריות נוסעים על ידי הרשויות הישראליות.
 • עד 86% מהיציאות היו של פלסטינים שהורשו לצאת למטרות עבודה, שרובם מועסקים כפועלים שכירי יום בישראל. מספר היתרי היציאה שניתנו לקטגוריות שלעיל גדל מ־22,029 במאי ל־22,219 ביוני.
 • 7% מהיציאות היו לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל (מטופלים או מלוויהם). בסך הכול הוגשו לרשויות הישראליות 1,556 בקשות להיתרי יציאה עבור תורים רפואיים שנקבעו לחודש יוני. 18% מתוכן לא אושרו במועד, לעומת 22% במאי. לחצו כאן למידע נוסף.

רקע: פלסטינים אינם מורשים לצאת מעזה דרך ישראל, אף לא לצורך מעבר לגדה המערבית, אלא אם עלה בידיהם להשיג היתר יציאה ישראלי. רק מי שנמנים עם קטגוריות מסוימות – בעיקר "סוחרים" (לרבות פועלים), מטופלים ומלוויהם ועובדים של ארגוני סיוע – יכולים להגיש בקשה להיתר יציאה. אנשים אחרים אינם זכאים להיתר גם אם לא נשקף מהם סיכון ביטחוני להערכת הרשויות הישראליות. לרוב, הרשויות הישראליות אינן מוסרות סיבות ספציפיות לדחיית בקשה להיתר. כשבקשה מאושרת, בעל ההיתר רשאי לעבור במעבר ארז, הנתון לשליטה ישראלית ופועל בשעות היום, בימים ראשון עד חמישי, ובימי שישי עבור מקרים רפואיים דחופים ואזרחים זרים בלבד. 

יציאות אל/דרך ישראל (ממוצעים חודשיים)

""

תנועת בני אדם למצרים

 •  
 • ביוני התירו הרשויות המצריות 12,998 יציאות של בני אדם מעזה (ייתכן שחלק מהנוסעים יצאו יותר מפעם אחת). נתון זה נמוך ב־13% ממספר היציאות במאי. עם זאת, הוא גבוה ב־8% מהממוצע החודשי ב־2022.
 • הרשויות המצריות סירבו להתיר את כניסתם של 210 בני אדם בסך הכול מעזה למצרים, לעומת 377 בני אדם שכניסתם סורבה במאי 2023. בדרך כלל הסיבות לסירוב אינן נמסרות, אבל לדברי הרשויות הפלסטיניות המקומיות, הרשויות במצרים נימקו זאת לעיתים קרובות בשיקולים ביטחוניים או באי־עמידה בהגבלות המיוחדות החלות על גברים בגילים 18 עד 40.
 •  

רקע: פלסטינים המבקשים לצאת מעזה למצרים או דרכה נדרשים להירשם שבועיים עד ארבעה שבועות מראש אצל הרשויות הפלסטיניות המקומיות. ניתן גם להגיש בקשה ישירות לרשויות המצריות, באמצעות חברה פרטית. הנהלים וההחלטות של שתי הרשויות נעדרי שקיפות. מי שבקשותיהם אושרו יוצאים מעזה דרך מעבר רפיח, הנתון לשליטת הרשויות המצריות ופועל בימי ראשון עד חמישי. לעיתים קרובות, המסע לקהיר דרך מדבר סיני ממושך וכולל עצירות מרובות לצורך בדיקות שמבצעים כוחות מצריים.

ממוצע חודשי של יציאות למצרים (אנשים)

""

סחורות נכנסות

סחורות כלליות (לא כולל דלק וגז)

 • ביוני היו הן הגבול הישראלי והן הגבול המצרי סגורים לרגל חג הקורבן (עיד אל אדחא). הגבול הישראלי היה סגור למשך יומיים, והגבול המצרי נסגר לשלושה ימים.
 • ביוני הוכנסו אל עזה דרך המעברים שבשליטת ישראל ומצרים בסך הכול 9,648 מטענים של סחורות מותרות. נתון זה נמוך ב־7% מנפח המטענים שהוכנסו במאי, וגבוה ב־9% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת, נתון זה עדיין נמוך ב־14% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007, אף שמאז גדלה אוכלוסיית עזה בכמעט 60%.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו, 43% היו חומרי בניין ו־22% היו מזון. כ־3% ממטעני הסחורות הכילו סיוע הומניטרי מטעם ארגונים בינלאומיים, בעיקר מזון ואספקה רפואית.
 • כ־62% מהסחורות הוכנסו דרך ישראל. היקף זה נמוך ב־10% מהיקפן במאי, ונמוך בכמעט 4% מהממוצע החודשי לשנת 2022. כ־28% מן הסחורות היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה); נתון זה נמוך ב־13% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • 38% הנותרים של הסחורות שהוכנסו לעזה הוכנסו דרך הגבול עם מצרים, שהיבוא ממנה התאפשר במשך 11 ימים. נתון זה נמוך ב־2% מהיקף הסחורות שתועדו במאי, וגבוה ב־37% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך מצרים, יותר מ־67% היו חומרי בניין. מרבית הסחורות הנותרות היו פריטי מזון.

רקע: מאז הטלת המצור ב־2007 הגבילו הרשויות הישראליות את הכנסתן לעזה של סחורות שהן מגדירות "דו־שימושיות" (שניתן להשתמש בהן לצרכים אזרחיים או צבאיים), כגון חומרי בניין, ציוד רפואי ומוצרים חקלאיים מסוימים. הכנסתן של כמה מהסחורות הללו יכולה להתאפשר לאחר תהליך ממושך של הגשת בקשה ובחינתה. הכנסת כל הסחורות מישראל או דרכה (לרבות סחורות שאינן מוגבלות) אפשרית רק דרך מעבר כרם שלום, וזאת לאחר תיאום מוקדם. מאז 2018 מוכנסות לעזה סחורות באופן סדיר גם ממצרים, דרך מעבר רפיח שבשליטת הרשויות המצריות, ובהמשך דרך שער סלאח א־דין הסמוך למעבר ומצוי בשליטת הרשויות המקומיות.

ממוצע חודשי של סחורות נכנסות לעזה (מטעני משא)

""

דלק וגז

 • כמות הדלק והסולר התעשייתי שהוכנסו לעזה מישראל וממצרים ביוני פחתה ב־15% לעומת מאי. היקף זה היה גם נמוך ב־25% מהממוצע החודשי בשנת 2022. לא הוטלו כל הגבלות על יבוא דלק מכל סוג לעזה, אבל המימון ויכולת האחסון של הדלק מוגבלות.
 • כמות גז הבישול שיובאה לעזה גדלה ב־2% לעומת מאי. היקפה היה גם גבוה מעט מהממוצע החודשי בשנת 2022. 
 • כמות הסולר התעשייתי שהוכנס עבור תחנת הכוח של עזה גדלה ב־4% לעומת מאי. עם זאת, היא נמוכה מעט מהממוצע החודשי בשנת 2022. 

סחורות יוצאות

 •  
 • ביוני יצאו 379 מטעני סחורות מותרות מעזה דרך הגבולות עם ישראל ומצרים. נתון זה נמוך ב־31% מהנתון במאי, אבל נמוך ב־36% מהממוצע החודשי בשנת 2022. את הירידה הניתן לייחס לסוף העונה.

 • כ־251 ממטעני הסחורות הוצאו דרך הגבול עם ישראל. נתון זה היה נמוך ב־32% מהיקף הסחורות שהוצאו מעזה במאי, ונמוך ב־74% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007.

 • מכלל הסחורות היוצאות, כ־50% הובלו לגדה המערבית, 50% יוצאו לישראל ופחות מ־1% נשלחו לחו"ל. מכלל הכמות, 58% היו ירקות, 20% היו מוצרי טקסטיל, 6% היו דגים, ו־16% הנותרים כללו ריהוט, גרוטאות נחושת ואלומיניום וצינורות פלסטיק.

 • 146 מטעני סחורות נוספים שהכילו גרוטאות ברזל וסוללות משומשות, הובלו מעזה למצרים. נתון זה נמוך ב־28% מהנתון במאי. בשנת 2022 וכן מאז תחילת 2023 ועד עתה התירו הרשויות המצריות להוציא מעזה רק סוללות משומשות וגרוטאות ברזל, אלומיניום ונחושת.
   

 •  

רקע: רוב המוצרים הנסחרים מחוץ לעזה משונעים דרך מעבר הסחורות כרם שלום, הנתון לשליטה ישראלית ואשר חלה בו שורה של הגבלות. בין 2007 ל־2014 אסרו הרשויות הישראליות כמעט כליל על הוצאת סחורות לגדה המערבית ולישראל, שווקיה העיקריים של עזה; ופעולה זו חודשה בהמשך בהדרגה. מאז אוגוסט 2021 יוצאו סחורות מסוימות למצרים דרך שער סלאח א־דין ומעבר רפיח.

ממוצע חודשי של סחורות יוצאות מעזה (מטעני משא)

""
""

מקור נתונים: משרד הכלכלה הלאומית בעזה. לנתונים נוספים ראו: ochaopt.org/data/crossings