תנועה מעזה ואליה – עדכון לחודש יוני 2022

דגשים

 • ביוני 2022, גברה תנועת הפלסטינים מעזה לגדה המערבית, לישראל ולמצרים בהשוואה לחודש מאי. 
 • סחורות רבות יותר נכנסו לעזה לעומת חודשים קודמים, אך פחות סחורות יצאו ממנה.

רקע: תנאי החיים של כשני מיליון תושבי הרצועה הפלסטינים נפגעים זה זמן רב מהגבלות על תנועת בני אדם והעברת סחורות מעזה ואליה. רבות מההגבלות החלות היום הוטלו במקור על ידי הרשויות הישראליות בתחילת שנות התשעים, והוחמרו אחרי יוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על רצועת עזה והטלת מצור על ידי הרשויות הישראליות. הגבלות אלה ממשיכות לצמצם את הגישה למקורות מחיה, לשירותים בסיסיים חיוניים ולדיור; הן משבשות חיי משפחה ופוגעות בתקווה לעתיד של ביטחון ושגשוג. מצב זה החריף בשל ההגבלות שהרשויות המצריות הטילו במעבר רפיח.

כלי רכב מסוג "טוקטוק" המשמש להסעת קשישים ממעבר ארז למחסום הרשות הפלסטינית "ח׳מסה־ח׳מסה". צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניט

אמבולנס פלסטיני מעביר ילד חולה סרטן דרך מעבר ארז שבשליטת ישראל, לקבלת טיפול שאינו זמין ברצועת עזה. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, 17 בפברואר 2022.

תנועת בני אדם לישראל ולגדה המערבית

 • ביוני התירו הרשויות הישראליות כמעט 35,110 יציאות של בני אדם מעזה (רוב הנוסעים יצאו כמה פעמים). נתון זה הוא הגבוה ביותר שנרשם מאז 2005, גבוה ב־41% מרמת היציאות בחודש מאי, וגדול כמעט פי ארבעה מהממוצע החודשי בשנת 2021. עם זאת, נתון זה גבוה בכ־7% בלבד מהממוצע החודשי של היציאות בשנת 2000, לפני הטלת ההגבלות על סמך קטגוריות נוסעים.
 • כ־85% מהיציאות היו של פלסטינים שהורשו לצאת בקטגוריית "סוחרים" או "צרכים כלכליים", אם כי רובם מועסקים כפועלים שכירי יום. הרשויות הישראליות עצרו את יציאתם של סוחרים בעלי היתרים במרס 2020, בהקשר של COVID-19, וחידשו אותה בהדרגה ברבעון האחרון של 2021.
 • כ־6% מהיציאות היו לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל (מטופלים או מלוויהם). בסך הכול הוגשו 1,824 בקשות להיתרי יציאה עבור תורים רפואיים שנקבעו לחודש יוני, אבל רק 38% מתוכן אושרו במועד.

רקע: פלסטינים אינם מורשים לצאת מעזה דרך ישראל, אף לא לצורך מעבר לגדה המערבית, אלא אם עלה בידיהם להשיג היתר יציאה ישראלי. רק מי שנמנים עם קטגוריות מסוימות – בעיקר "סוחרים" (למעשה פועלים), מטופלים ומלוויהם ועובדים של ארגוני סיוע – יכולים להגיש בקשה להיתר יציאה. אנשים אחרים אינם זכאים להיתר גם אם לא נשקף מהם סיכון ביטחוני להערכת הרשויות הישראליות. לרוב, הרשויות הישראליות אינן מוסרות סיבות ספציפיות לדחיית בקשה להיתר. כשבקשה מאושרת, בעל ההיתר רשאי לעבור במעבר ארז, הנתון לשליטה ישראלית ופועל בשעות היום, בימים ראשון עד חמישי, ובימי שישי עבור מקרים רפואיים דחופים ואזרחים זרים בלבד.

יציאות אל/דרך ישראל (ממוצעים חודשיים)

""

תנועת בני אדם למצרים

 

 • ביוני התירו הרשויות המצריות כ־13,180 יציאות של בני אדם (ייתכן שחלק מהנוסעים יצאו יותר מפעם אחת). נתון זה גבוה מהממוצע החודשי של יציאות בכל שנה מאז 2013, גבוה ב־37% ממספר היציאות שהותרו במאי, וגבוה ב־56% מהממוצע החודשי ב־2021, שבמרביתה הוחלו הגבלות COVID-19.
 • הרשויות המצריות סירבו להתיר את כניסתם של 380 בני אדם למצרים, לעומת 430 בני אדם שכניסתם סורבה במאי 2022.

רקע: פלסטינים המבקשים לצאת מעזה למצרים או דרכה נדרשים להירשם שבועיים עד ארבעה שבועות מראש אצל הרשויות הפלסטיניות המקומיות. ניתן גם להגיש בקשה ישירות לרשויות המצריות, באמצעות חברה פרטית. הנהלים וההחלטות של שתי הרשויות נעדרי שקיפות. מי שבקשותיהם אושרו יוצאים מעזה דרך מעבר רפיח, הנתון לשליטת הרשויות המצריות ופועל בימי ראשון עד חמישי. לעיתים קרובות, המסע לקהיר דרך מדבר סיני ממושך וכולל עצירות מרובות לצורך בדיקות שמבצעים כוחות מצריים.

יציאות למצרים (ממוצעים חודשיים)

""

סחורות נכנסות

סחורות כלליות (לא כולל דלק וגז)

 • ביוני הוכנסו אל עזה 9,310 מטעני סחורות, נתון גבוה ב־37% מהחודש הקודם, וגבוה ב־18% מהממוצע החודשי בשנת 2021. עם זאת נתון זה נמוך ב־17% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007, אף שמאז גדלה אוכלוסיית עזה ביותר מ־50%.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו, 40% היו חומרי בניין ו־28% היו מזון. כ־5% ממטעני הסחורות הכילו סיוע הומניטרי מטעם ארגונים בינלאומיים, לרבות מזון ואספקה רפואית.
 • כ־67% מהסחורות הוכנסו דרך ישראל. היקפן היה גבוה ב־15% מהיקפן בחודש הקודם, אבל נמוך ב־8% מהממוצע החודשי לשנת 2021.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך ישראל, יותר מ־26% היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה); היקפן היה נמוך ב־31% מהממוצע החודשי שתועד ב־2021, מגמה המיוחסת לצורכי שיקום רבים יותר אחרי פעולות האיבה במאי 2021.
 • כ־33% מכלל הסחורות הוכנסו דרך מצרים, שהיבוא ממנה התאפשר במשך 13 יום. נפח הסחורות הנכנסות היה גבוה יותר מכפליים לעומת חודש מאי, וגבוה פי כ־2.5 מן הממוצע החודשי ב־2021.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך מצרים, יותר מ־70% היו חומרי בניין. מרבית הסחורות הנותרות היו מזון.

רקע: מאז הטלת המצור ב־2007 הגבילו הרשויות הישראליות את הכנסתן לעזה של סחורות שהן מגדירות "דו־שימושיות" (שניתן להשתמש בהן לצרכים אזרחיים או צבאיים), כגון חומרי בניין, ציוד רפואי ומוצרים חקלאיים מסוימים. הכנסתן של כמה מהסחורות הללו יכולה להתאפשר לאחר תהליך ממושך של הגשת בקשה ובחינתה. הכנסת כל הסחורות מישראל או דרכה (לרבות סחורות שאינן מוגבלות) אפשרית רק דרך מעבר כרם שלום, וזאת לאחר תיאום מוקדם. מאז 2018 מוכנסות לעזה סחורות באופן סדיר גם ממצרים, דרך מעבר רפיח שבשליטת הרשויות המצריות, ובהמשך דרך שער סלאח א־דין הסמוך למעבר ומצוי בשליטת הרשויות המקומיות.

מטעני סחורות נכנסות (ממוצעים חודשיים)

""

דלק וגז

 • ביוני 2022 הוכנסו מישראל וממצרים לעזה דלק וגז בהיקף גבוה ב־12% מהממוצע החודשי בשנת 2021: כמות הסולר התעשייתי לתחנת הכוח של עזה גדלה ב־11% לעומת הממוצע החודשי בשנת 2021, ואילו כמות גז הבישול פחתה בשיעור של 12%.

סחורות יוצאות

 •  
 • ביוני התירו הרשויות הישראליות את הוצאתם של 500 מטעני סחורות מעזה: 12% פחות מאשר בחודש הקודם, ו־48% פחות מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007. 
 • מכלל הסחורות היוצאות, כ־42% הובלו לגדה המערבית, 57% לישראל ו־1% לשווקים בינלאומיים. מכלל הכמות, 58% היו ירקות, 24% היו גרוטאות מתכת והיתר היו מוצרי טקסטיל, דגים, אלומיניום, נחושת משומשת וריהוט.
 • 225 מטעני סחורות נוספים שהכילו גרוטאות מתכת וסוללות משומשות יצאו מעזה למצרים. נתון זה נמוך ב־9% מהנתון בחודש הקודם.
 •  

רקע: רוב המוצרים הנסחרים מחוץ לעזה משונעים דרך מעבר הסחורות כרם שלום, הנתון לשליטה ישראלית ואשר חלה בו שורה של הגבלות. בין 2007 ל־2014 אסרו הרשויות הישראליות כמעט כליל על הוצאת סחורות לגדה המערבית ולישראל, שווקיה העיקריים של עזה; ופעולה זו חודשה בהמשך בהדרגה. מאז אוגוסט 2021 יוצאו סחורות מסוימות למצרים דרך שער סלאח א־דין ומעבר רפיח.

מטעני סחורות יוצאות (ממוצעים חודשיים)

""
""

מקור הנתונים: המשרד לכלכלה לאומית בעזה. מידע נוסף: ochaopt.org/data/crossings